تصویب نامه سن فرسودگی خودروها

تصویب نامه سن فرسودگی خودروها

ماده (۴) تصویب نامه شماره ۹۲۳۰۸/ت۴۰۵۸۷ک مورخ ۱۳۸۷/۰۶/۰۷ در خصوص سن فرسودگی خودروها
 
تصویب نامه سن فرسودگی خودروها
ماده (۴) تصویب نامه شماره ۹۲۳۰۸/ت۴۰۵۸۷ک مورخ ۱۳۸۷/۰۶/۰۷ در خصوص سن فرسودگی خودروها
 
 
وزیران عضو ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره ۱۳۹۳۴/ت۳۹۶۱۴هـ مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۰۴ در ماده (۴) تصویب نامه در خصوص “شرایط فعالیت دفاتر پیشخوان خدمات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات” به شماره ۹۲۳۰۸/ت۴۰۵۸۷ک مورخ ۱۳۸۷/۰۶/۰۷ در خصوص سن فرسودگی خودروها تصویب نمودند:
ماده ۴- وسایل نقلیه در صورت عدم امکان دریافت گواهی معاینه فنی یا سن بالاتر از مقادیر جدول زیر فرسوده محسوب می‌شوند.
وسیله نقلیه
سواری شخصی۲۵
سواری دولتی۱۵
تاکسی (سواری و ون)۱۰
مینی بوس و میدی بوس۱۵
اتوبوس درون شهری۱۰
اتوبوس برون شهری۱۵
کامیون و کشنده۲۵
وانت۱۵
موتور سیکلت۱۰
سایر وسایل نقیله باری و مسافری۲۵
 
تبصره- در صورت تغییر کاربری خودروهای سواری، سن فرسودگی با توجـه به جدول فوق معادل سازی خواهدشد.