دستورالعمل نحوه اجرای آئین نامه اجرایی تاکسیرانی

قانون مربوط به تمرکز امور تاکسیرانی

دستورالعمل نحوه اجرای آیین‌نامه اجرایی قانون راجع به تمرکز امور تاکسیرانی (ابلاغی وزارت کشور به شماره ۲۳۰۰۰/۱/۳/۳۴/۷۲۵مورخ ۷۵/۱۲/۲۲)
 
  پیشگفتار در اجرای قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۹/۰۳/۲۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، مصوبه ۱۳۷۲/۰۵/۲۰ مجلس شورای اسلامی و در اجرای ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرای قانون مذکور مصوب ۱۳۷۴/۰۸/۱۰ هیأت محترم وزیران و به منظور ایجاد هماهنگی در امور تاکسیرانی در شهرهای کشور زیر نظر شهرداری هر شهر، اداره کل امور شوراهای اسلامی شهر و شهرداری‌ها حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور در اجرای ماده ۶۲ قانون شهرداری، دستورالعمل حاضر را با توجه به اظهارنظرهای واصله از استانداری‌ها و شهرداری‌های کشور با حضور صاحب‌نظران و دست اندرکاران امر با تشکیل جلسات متعدد کارشناسی در وزارت کشور تهیه نموده و امیدوار است که با اجرای آن تمرکز امور تاکسیرانی به نحو احسن زیر نظر شهرداری‌ها به مرحله عمل درآمده و اقدامات اجرایی آن توسط شهرداری‌ها در سراسر کشور به سهولت انجام پذیرد. بدیهی است دستورالعمل حاضر در بازگشت اطلاعات مربوط به نحوه عملکرد بهینه خواهد شد. معاون هماهنگی امور عمرانی   مقدمه همان‌طوری که اطلاع دارند، درگذشته و قبل از تصویب ماده واحده مصوب ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی اداره امور تاکسیرانی دچار تشتت بوده و ادارات و سازمان‌های مختلف از جمله فرمانداری، بخشداری، شهرداری، ادارات راهنمایی و رانندگی و حتی در بعضی موارد تشکیلات صنفی نظیر اتحادیه تاکسی‌رانان (در حال حاضر ادامه فعالیت و یا تشکیل اتحادیه مذکور مستند به قانون نظام صنفی و اصلاحیه‌های آن غیرقانونی است) و گاهی تشکیلات تعاونی مانند تعاونی تاکسی‌رانان و  تاکسی‌داران در امور مذکور خود را ذی مدخل دانسته و حسب مورد بخشی از امور تاکسیرانی را بر عهده داشتند. با تصویب قانون تمرکز اداره امور تاکسیرانی (ناظر بر انواع تاکسی شهری) در سال ۱۳۷۲ کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو و اداره امور مذکور به طور متمرکز به عهده شهرداری محول شد و به این ترتیب وظیفه مشخص دیگری به وظایف شهرداری‌ها اضافه گردید. وزارت کشور در اجرای ماده ۵۴ قانون شهرداری و نیز با عنایت به مفاد ماده ۸۴ قانون شهرداری در نظر دارد، اداره امور تاکسیرانی در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت (مستند به آخرین سرشماری عمومی و رسمی کشور) را به سازمان‌های مستقلی به نام سازمان تاکسیرانی پس از تصویب اساسنامه، محول نماید و در شهرهای دارای جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت با توجه به حجم کار از نظر تعداد تاکسی (بر مبنای نیازی که برآورد خواهد شد) در سازمان اداری شهرداری‌ها، پست‌های لازم را پس از کسب موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور ایجاد نماید که در این خصوص لازم است، شهرداری‌های شهرهای اخیرالذکر آمار لازم را تهیه و به ضمیمه پیشنهاد خود به وزارت کشور ارسال دارند. اهتمام در زمینه هماهنگی امور تاکسیرانی در شهرها به ضرورت ایجاب می‌نمود که اقدامات اداری لازم برای اداره متمرکز امور تاکسیرانی در سطح کشور دارای انسجام باشد و به همین منظور وزارت کشور علاوه بر تهیه فرم‌های مذکور در آیین‌نامه اجرایی قانون، فرم‌های لازم دیگر را تهیه کرد که به ضمیمه دستورالعمل حاضر است. در این دستورالعمل مراحل انجام کار درج و راهنمایی تکمیل و اقدام در هر مورد نیز اجمالاً توضیح داده شده است. امید است، کارگزاران در شهرداری و سازمان‌های تاکسیرانی با بهره‌گیری  مطلوب از مفاد دستورالعمل در اداره امور تاکسیرانی موفق باشند. مدیرکل امور شوراهای اسلامی شهر و شهرداری‌ها   بخش اول: سازمان‌دهی امور تاکسیرانی شهرداری هر شهر پس از وصول این دستورالعمل در صورت داشتن جمعیت بالای ۲۰۰ هزار نفر (طبق آخرین سرشماری رسمی کشور) مبادرت به تشکیل سازمان تاکسیرانی برابر اساسنامه نمونه ارسالی و همچنین در شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر جمعیت (بر مبنای آخرین سرشماری رسمی کشور) تأسیس واحد تاکسیرانی بر مبنای سازمان اداری مصوب وزارت کشور خوهد کرد و عملاً امور تاکسیرانی را به صورت متمرکز عهده‌دار  خواهد شد.   بخش دوم: مراحل صدور پروانه تاکسیرانی الف: پذیرش تاکسی‌ران کسانی می‌توانند رانندگی تاکسی در شهرها را عهده‌دار شوند که پس از طی مراحل مندرج در آیین‌نامه و این دستورالعمل موفق به دریافت پروانه تاکسیرانی شوند.   ۱/الف: مرحله اول= تعیین تعداد پروانه تاکسیرانی تعیین تعداد پروانه تاکسیرانی در هر شهر نیازمند برنامه‌ریزی و جمع‌آوری اطلاعات لازم در خصوص تعداد تاکسی‌های موجود در شهر و نیز تعداد تاکسی‌هایی که طول یک سال آینده به ناوگان تاکسیرانی اضافه خواهند شد، می‌باشد و به همین منظور شهرداری  می‌بایستی با رعایت ضوابطی که در این خصوص توسط شورای عالی ترافیک تعیین می‌شود (در صورتی‌که تعیین و ابلاغ شده باشد) حداقل سه برابر تعداد تاکسی‌های موجود مورد نیاز یک ساله شهرداری آمادگی صدور پروانه تاکسیرانی داشته باشد. بدیهی است، کسانی که قبلاً از مراجع ذیربط دارای کارنامه، پروانه یا مجوز تاکسیرانی بوده‌اند، برای تکمیل تعداد برآورد شده (در صورتی‌که مراحل پذیرش را طی نمایند) در اولویت خواهند بود. توضیح آنکه شهرداری یا سازمان تاکسیرانی می‌تواند با تعیین مهلت مناسبی، هر نوع پروانه یا امتیاز تاکسیرانی را که قبلاً صادر شده است، ملغی اعلام نماید.   ۲/الف: مرحله دوم= نحوه صدور آگهی مبنی بر اعلان شرایط لازم جهت اخذ پروانه تاکسیرانی در این مرحله شهرداری با انتشار آگهی (مطابق فرم ضمیمه شماره ۱) شرایط لازم جهت اخذ پروانه تاکسیرانی را به اطلاع عموم رسانیده و با تعیین مهلت مناسب نسبت به پذیرش تقاضای افراد داوطلب اقدام می‌کند. در آگهی مذکور مهلت خاتمه اعتبار کارنامه یا پروانه یا مجوزهای صادره از سایر مراجعی که قبلاً صادر شده است را به اطلاع دارندگان چنین مجوزهایی خواهد رساند.   ۳/الف: مرحله سوم= ثبت تقاضای اخذ پروانه تاکسیرانی در این مرحله و در خلال مهلت تعیین شده، شهرداری یا سازمان تاکسیرانی نسبت به ثبت تقاضای متقاضیان اخذ پروانه تاکسیرانی (برابر فرم نمونه شماره ۲ مربوط به تقاضای ثبت نام) در صورت کامل بودن مدارک ضمیمه در دفتر مخصوص که به همین منظور تهیه خواهند نمود اقدام می‌نماید؛ بدیهی است، چنانچه مدارک ضمیمه تقاضا کامل نباشد، تقاضا به همراه مدارک فی‌المجلس به متقاضی برای تکمیل مدارک برگشت داده خواهد شد.   ۴/الف: مرحله چهارم= اعلام اسمی افرادی که مدارک آنها کامل است، برای شرکت در امتحانات در این مرحله اسامی آن تعداد از افرادی که در مهلت مقرر ثبت‌نام کرده و مدارک آنها کامل بوده است، ضمن آگهی تحت عنوان آگهی شرکت در امتحانات (مطابق فرم نمونه شماره ۳) به اطلاع متقاضیان می‌رسد. در آگهی مذکور محل مراجعه و نوع امتحانی که  می‌بایستی از متقاضی به عمل آید و نیز تاریخ و روزهای امتحان به اطلاع متقاضیان خواهد رسید. بدیهی است کلیه کسانی که قبل از ابلاغ این دستورالعمل دارای پروانه یا کارنامه تاکسیرانی معتبر باشند برای دریافت پروانه تاکسیرانی از شرکت در امتحانات در صورت داشتن سایر شرایط معاف خواهند بود.   ۵/الف: مرحله پنجم= اعلام اسامی قبول شدگان در امتحانات در این مرحله شهرداری برابر فرم نمونه (شماره ۴) اسامی افرادی که در امتحانات مربوطه نظیر شهرشناسی، خواندن و نوشتن قبول شده‌اند، به صورت آگهی اعلان و ضمناً به آدرس آنها نیز ارسال کرده و از آنها خواهد خواست که ظرف مهلت معینه برای دریافت استعلام از ادارات ذیربط به شهرداری / سازمان تاکسیرانی در آدرس معین شده مراجعه نمایند. شهرداری با مراجعه متقاضیان استعلام‌های لازم را از:       1. اداره بهداری محل جهت ارائه گواهی صحت بدنی و فکری و عدم اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی.       2. اداره دادگستری برای دریافت گواهی عدم سوء پیشینه و نیز محروم نبودن از حقوق اجتماعی و یا اشتغال به رانندگی.       3. اداره راهنمایی و رانندگی برای دریافت گواهی عدم ممنوعیت از رانندگی را به عمل خواهد آورد. توضیح: شهرداری / سازمان تاکسیرانی  می‌بایستی بلافاصله پس از حصول اطمینان از قبول شدن افراد در امتحانات طی نامه محرمانه از فرمانداری و یا بخشداری محل سکونت متقاضیان طی فهرستی حاوی مشخصات و آدرس قبول شدگان، در خصوص صلاحیت اخلاقی و اجتماعی آنان استعلام نماید. ۶/الف: مرحله ششم= دعوت به تکمیل فرم تعهد در این مرحله شهرداری یا سازمان تاکسیرانی پس از دریافت پاسخ استعلام‌ها، پرونده متقاضی از وی جهت تکمیل و طی نامه‌ای (مطابق فرم شماره ۵) به آدرس متقاضی از وی جهت تکمیل فرم تعهد دعوت به عمل می‌آورد. با مراجعه متقاضی فرم تعهد (مطابق نمونه شماره ۶) توسط شهرداری / سازمان تاکسیرانی (یا دفترخانه‌ای که به همین منظور طرف قرارداد آنهاست) در اختیار متقاضی برای تکمیل قرار می‌گیرد. فرم تعهد پس از امضاء توسط متقاضی به امضای نماینده شهرداری در امور تاکسیرانی یا نماینده سازمان تاکسیرانی رسیده و پس از ثبت در دفترخانه رسمی برای تکمیل پرونده متقاضی تحویل شهرداری یا سازمان تاکسیرانی می‌گردد.   ۷/الف: مرحله هفتم= صدور پروانه تاکسیرانی در این مرحله پروانه تاکسیرانی به نام فرد متقاضی برابر فرم نمونه (شماره ۷) تنظیم و صادر خواهد شد.   بخش سوم: مراحل صدور پروانه  بهره‌برداری استفاده از وسیله نقلیه مناسب با مشخصات معین شده جهت استفاده به صورت تاکسی، اعم از سواری، استیشن، یا هر خودرو مناسب دیگر، زمانی میسر است که مالک وسیله نقلیه (اعم از شخص حقیقی و حقوقی) برای وسیله مذکور پروانه  بهره‌برداری اخذ کرده باشد. توضیح اینکه برابر مقررات اشخاص حقوقی با شرایطی می‌توانند برای وسیله نقلیه مناسب که تحت قرارداد آنهاست نیز پروانه  بهره‌برداری اخذ نمایند.   الف: پذیرش تقاضا و صدور پروانه  بهره‌برداری به نام اشخاص حقیقی ۱/الف: مرحله اول= در این مرحله شهرداری یا سازمان تاکسیرانی به لحاظ اهتمام در تمرکز امور تاکسی  می‌بایستی آماری از کلیه تاکسی‌های موجود شهر که تحت تملک اشخاص حقیقی است اعم از آن که یک نفر مالک وسیله نقلیه مذکور باشد یا چند نفر به شراکت مالک یک وسیله نقلیه باشند، به شرح زیر تهیه کند.   ۱/۱/الف: آمار تاکسی‌های دارای پلاک نارنجی با ذکر مشخصات کامل وسیله مذکور شامل نام و نام خانوادگی مالک یا مالکین و مشخصات اتومبیل که عبارت است از شماره پلاک، نام وسیله نقلیه، سیستم وسیله نقلیه، تیپ وسیله نقلیه، مدل سال، ظرفیت، تعداد سیلندر، نوع سوخت، تعداد محور، تعداد چرخ، شماره موتور، شماره شاسی، رنگ بدنه، رنگ سقف، نوع خط کشی بدنه، مشخصات آرم‌های منقوش در بدنه و نوع سرویسی که ارائه  می‌دهد.   ۲/۱/الف: آمار وسایل نقلیه دارای پلاک سفید که با داشتن امتیاز یا اجازه تحت عناوینی نظیر کاپوت سبزه و غیره به طور موقت به حمل و نقل عمومی مسافر در شهر اشتغال دارند، پس از تهیه آمار مذکور شهرداری یا سازمان تاکسیرانی به تدریج و متناسب با امکانات خود ضمن آگهی به اطلاع مالکین این‌گونه وسایل  می‌رساند که برای دریافت پروانه  بهره‌برداری مراجعه نمایند. بدیهی است ظرفیت شهر از لحاظ تعدادی که  می‌بایست امتیاز پروانه  بهره‌برداری از  سرویس‌های تاکسی شهری صادر شود، مستند به مفاد تبصره ۲ ماده ۵ آیین‌نامه ضمن رعایت ضوابط مصوب شورای عالی ترافیک توسط شهرداری یا سازمان تعیین می‌شود و اشخاصی که تاکسی پلاک نارنجی دارند، برای تکمیل ظرفیت فوق در اولویت اول و ارائه دهندگان سرویس با پلاک سفید (دارای مجوز) در اولویت دوم قرار خواهند داشت. در صورتی‌که ظرفیت مذکور خالی باشد، شهرداری یا سازمان با انتشار آگهی مطابق فرم (شماره ۸) شرایط لازم جهت اخذ پروانه  بهره‌برداری را به اطلاع عموم رسانیده و با تعیین مهلت مناسب نسبت به پذیرش افراد داوطلب اقدام می‌نماید.   ۲/الف: مرحله دوم= در این مرحله از اشخاصی که طبق آگهی برای دریافت پروانه  بهره‌برداری برای وسیله نقلیه خود (پلاک نارنجی یا سفید) دعوت  شده‌اند و همچنین از افرادی که داوطلب اخذ پروانه  بهره‌برداری می‌باشند، ثبت نام به عمل می‌آید. به این ترتیب که اشخاص مراجعه کرده و فرم تقاضا مطابق نمونه (شماره ۹) را تکمیل و به ضمیمه مدارک به شهرداری یا سازمان تسلیم می‌دارند. بدیهی است فرم‌هایی که متن آنها ناقص یا مدارک ضمیمه آنها کامل نباشد، فی المجلس به متقاضی جهت تکمیل با ذکر علت عودت داده می‌شود. تقاضا‌های واصله کامل به ترتیب تاریخ دریافت ثبت دفتر مخصوصی که به همین منظور در نظر گرفته خواهد شد، می‌شود.   تبصره: شهرداری و یا سازمان تاکسیرانی در آگهی‌های خود استفاده از خدمات شهرداری یا تاکسیرانی را منحصر به کسانی خواهد کرد که دارای پروانه  بهره‌برداری می‌باشد. بدیهی است اولویت نیز به ترتیب ثبت تقاضا و شماره صدور پروانه  بهره‌برداری خواهد بود.   ۳/الف: مرحله سوم= در این مرحله پس از بررسی تقاضا و مدارک ضمیمه آن در صورت بلااشکال بودن مدارک، شهرداری یا سازمان تاکسیرانی مبادرت به صدور موافقت‌نامه اصولی مطابق فرم نمونه (شماره ۱۰) به نام فرد متقاضی کرده و به آدرس وی با پست سفارشی ارسال می‌نماید تا در مهلت معینه برای معرفی وسیله نقلیه جهت بازرسی در آدرس معینه اقدام کند. تعیین مدل و کیفیت ظاهری و ایمنی خودرو با شهرداری یا سازمان تاکسیرانی است. ۴/الف: مرحله چهارم= در این مرحله پس از بازرسی خودرو معرفی شده، متقاضی طی نامه‌ای به دفترخانه طرف قرارداد شهرداری جهت تکمیل فرم (نمونه شماره ۱۱) و قرارداد واگذاری پروانه  بهره‌برداری (ویژه اشخاص حقیقی) معرفی می‌شود. دفترخانه پس از تکمیل فرم در دو نسخه و اخذ امضای متقاضی و مسئول تاکسیرانی و ثبت قرارداد در دفتر ، هر دو نسخه را به شهرداری یا سازمان تاکسیرانی ارسال می‌دارد، شهرداری یا سازمان تاکسیرانی پس از تکمیل پرونده و ثبت قرارداد در دفتر مخصوص کد اشخاص حقیقی، “الف” را به این شرح درج خواهد کرد. شماره ثبت دفتر کد اشخاص حقیقی سال ۱۱۱۱۱ الف ۷۵     سایر ستون‌های دفتر را اختصاص به ثبت مشخصات مالک یا مالکین و مشخصات خودرو داده و ستونی برای صدور پروانه  بهره‌برداری و ستونی نیز برای ابطال پروانه اختصاص خواهد داد. ۵/الف: مرحله پنجم= در این مرحله پروانه  بهره‌برداری برابر فرم نمونه (شماره ۱۲) به نام فرد حقیقی با شماره ردیف دفتر ثبت قراردادهای واگذاری پروانه  بهره‌برداری (ویژه اشخاص حقیقی) صادر می‌گردد.   ب: پذیرش تقاضا و صدور پروانه  بهره‌برداری به­نام اشخاص حقوقی ۱/ب: مرحله اول= در این مرحله اشخاص حقوقی که برابر مقررات آیین‌نامه و این دستورالعمل به نمایندگی شهرداری در امر حمل و نقل عمومی مسافر درون‌شهری پذیرفته شده‌اند، به شهرداری مراجعه و با ارائه پروانه نمایندگی خود، برای اتومبیل‌های تحت تملک خود تقاضای صدور پروانه  بهره‌برداری می‌نمایند. فرم تقاضای تکمیل شده مطابق فرم نمونه (شماره ۱۳) ثبت دفتر گردیده و به ازای هر یک وسیله نقلیه یک قرارداد واگذاری پروانه  بهره‌برداری (اشخاص حقوقی) مطابق فرم نمونه (شماره ۱۴) در دفترخانه اسناد رسمی طرف قرارداد شهرداری تنظیم و پس از ثبت و طی مراحل در دفتر مخصوص ثبت قراردادهای واگذاری پروانه  بهره‌برداری به اشخاص حقوقی (مطابق دفتر اشخاص حقیقی) ثبت و کد اشخاص حقوقی “ب” را درج خواهد کرد.   ۲/ب: مرحله دوم= در این مرحله پروانه  بهره‌برداری مطابق فرم نمونه (شماره ۱۵) به نام فرد حقوقی صادر می‌شود. شماره ثبت دفتر کد اشخاص حقوقی سال ۱۱۱۱۱ ب ۷۵     توجه: نحوه شماره‌گذاری دفتر ثبت پروانه‌ها ی صادره  بهره‌برداری اعم از حقیقی و حقوقی، به صورتی است که در ارقام منظور که ۵ رقم می‌باشند از اعداد صفر (۰) و (سه) استفاده نخواهد شد و با توجه به اینکه سال به سال این دفتر از اول شماره‌گذاری می‌شود یعنی از رقم ۱۱۱۱۱ شروع و به رقم ۹۹۹۹۹ ختم می‌شود ظرفیت دفتر در هر سال حدود چهل و شش هزار شماره خواهد بود که برای صدور پروانه جدید  بهره‌برداری جهت اتومبیل‌هایی که برای اولین بار پروانه  بهره‌برداری دریافت می‌نمایند یا پروانه  بهره‌برداری آنها در اثر انتقال ابطال و پروانه جدید به نام مالک تازه صادر می‌شود، وافی به مقصود خواهد بود.   بخش چهارم: مراحل صدور پروانه نمایندگی (اشخاص حقوقی) در اجرای ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی زیر نظر شهرداری . . . . . . . . مصوب ۸۴/۰۸/۱۰ هیأت محترم وزیران، جهت صدور پروانه نمایندگی برای اشخاص حقوقی به منظور حمل و نقل عمومی مسافر درون‌شهری، شهرداری / سازمان تاکسیرانی شهر . . . . . . . . . تحت شرایط ذیل برای اشخاص حقوقی مبادرت به صدور پروانه نمایندگی می‌نماید.   الف: پذیرش تقاضا و صدور پروانه نمایندگی به نام اشخاص حقوقی ۱/الف: مرحله اول= در این مرحله شهرداری با رعایت ضوابط مصوب شورای عالی ترافیک در خصوص تعیین تعداد پروانه  بهره‌برداری از امتیاز  سرویس‌های تاکسی شهری نسبت به تعیین تعداد وسائط نقلیه‌ای که قرار است در امر حمل و نقل عمومی مسافر درون‌شهری به کار گرفته شوند، اقدام می‌نماید و سپس بر اساس صلاحدیدهای محلی، بخشی از تعداد تعیین شده را به اشخاص حقوقی اختصاص  می‌دهد و با توجه به حداقل تعداد وسیله لازم برای هر شرکت یا موسسه مبادرت به صدور آگهی لازم به منظور واگذاری نمایندگی در امر حمل و نقل عمومی مسافر درون‌شهری به اشخاص حقوقی مطابق نمونه و فرم ضمیمه آن (شماره ۱۶) خواهد نمود.   ۲/الف: مرحله دوم= در این مرحله اشخاص داوطلب با تکمیل فرم تقاضا مطابق نمونه ضمیمه آگهی منتشره، آمادگی خود و یا موسسین شرکت یا موسسه در شرف تأسیس را جهت قبول نمایندگی شهرداری در امر حمل و نقل عمومی مسافر درون‌شهری با تاکسی ضمن ذکر حدود امکانات به واحد مربوطه در شهرداری / سازمان تاکسیرانی اعلام می‌نمایند. مطابق فرم ضمیمه آگهی (شماره ۱۶).   ۳/الف: مرحله سوم= در این مرحله شهرداری / سازمان تاکسیرانی شهر پس از ثبت تقاضای واصله و بررسی پیشنهاد و مدارک و پس از بازدید و تطبیق مدارک در صورت کامل بودن شرایط و امکانات، موافقت نامه اصولی را که در آن تمام شرایط موردنظر شهرداری گنجانیده شده است و به علاوه مواردی که می‌بایستی در اساسنامه شرکت یا موسسه نیز قید شود، مطابق فرم نمونه (شماره ۱۷) صادر می‌کند تا اشخاص مذکور بتوانند به استناد آن مبادرت به تأسیس شرکت یا موسسه نمایند. در این مرحله (شهرداری/ سازمان) می‌تواند صدور موافقت نامه اصولی را مقید به پرداخت مبلغی به حساب بانکی (شهرداری/ سازمان) با تصویب شورای اسلامی شهر یا شورای سازمان تاکسیرانی بابت ضمانت انعقاد قرارداد ظرف مهلت معین در موافقت نامه اصولی بنماید.   ۴/الف: مرحله چهارم= در این مرحله نماینده شرکت پس از انجام اقدامات خواسته شده در موافقت نامه اصولی و ثبت شرکت یا موسسه در اداره ثبت شرکت‌ها به شهرداری مراجعه و ضمن ارائه اساسنامه ثبت شده و اسناد و مدارک مورد نیاز تقاضای صدور پروانه نمایندگی مطابق فرم نمونه (شماره ۱۸) می‌نماید.   ۵/الف: مرحله پنجم= در این مرحله شهرداری پس از بررسی مدارک ارائه شده و بازدید از دفتر و امکانات و وسائط نقلیه معرفی شده در صورتی که شرکت حائز تمامی شرایط مذکور در موافقت نامه اصولی علی الخصوص موارد موردنظر در مفاد اساسنامه باشد، نسبت به معرفی مدیرعامل شرکت به دفترخانه اسناد رسمی منتخب شهرداری جهت امضای قرارداد پذیرش نمایندگی (موضوع فرم نمونه ضمیمه شماره ۱۹) مطابق فرم نمونه (شماره ۲۰) خواهد نمود.   ۶/الف: مرحله ششم= در این مرحله شهرداری پس از اخذ قرارداد نمایندگی از دفترخانه اسناد رسمی منتخب که به امضای طرفین قرارداد رسیده است، مبادرت به صدور پروانه نمایندگی مطابق فرم نمونه (شماره ۲۱) خواهد کرد.   بخش پنجم: بازرسی و نظارت شهرداری به منظور هرچه بهتر پیاده نمودن قانون تاکسیرانی زیر نظر شهرداری و آیین‌نامه مربوطه و نظارت کامل بر نحوه اجرای آن و در اجرای بند “ر” ماده ۱۲ و بند “ذ” ماده ۱۳ آیین‌نامه، مبادرت به بهره‌گیری  از خدمات افرادی صحیح‌العمل با حداقل تحصیلات دیپلم به عنوان بازرس به تعداد پست‌های مصوب در سازمان مصوب خود اقدام خواهد کرد. برای نیل به هدف فوق افرادی را که جهت امر بازرسی در نظر گرفته می‌شوند، باید در کلاس‌های آموزشی و توجیهی که در آن قانون و آیین‌نامه مربوطه کاملاً تبیین می‌گردد، شرکت کرده تا نحوه و چگونگی نظارت دقیق در رعایت مواد قانون و آیین‌نامه مربوطه را فرا گیرند.    بازرسان چه کسانی هستند و تعداد آنها چند نفر است؟ بازرسان افرادی هستند متعهد با تحصیلات حداقل دیپلم متوسطه و طی  دوره‌های آموزشی مربوطه که به عنوان امین و چشم دستگاه بر امر تاکسیرانی شهر و بر نحوه عملکرد رانندگان و دارندگان تاکسی و نمایندگان نظارت کرده و در صورت مشاهده تخلف برابر مقررات با آنها رفتار خواهد نمود. تعداد بازرسان در محدوده هر شهر بر مبنای تعداد پست‌های مصوب سازمانی آنها تعیین می‌گردد.   وظایف و نحوه عملکرد بازرس وظایف بازرس در امر تاکسیرانی، گشت در محدوده شهر و مراجعه به  تعمیرگاه‌ها و  پارکینگ‌ها و محل‌های مختلف به منظور کشف موارد خلاف و گزارش آن به مقامات مافوق می‌باشد. بازرس هنگام مراجعه به محل‌های مورد بازدید با برخورد با تاکسی‌های متخلف ابتدا باید با ارایه کارت شناسایی نسبت به معرفی خود اقدام کند و سعی نماید از ایجاد هرگونه درگیری پرهیز نماید. بازرس باید در برگ اخطار (مطابق فرم نمونه شماره ۲۲) نوع خلاف را در جلوی ستون مربوطه علامت بگذارد و چنانچه نوع خلاف از مواردی است که باید وسیله نقلیه متوقف گردد، اقدام لازم در جهت توقف اتومبیل و هدایت آن به  پارکینگ‌های موردنظر به عمل خواهد آمد و در صورت عدم تمکین راننده از نیروی انتظامی کمک خواهد گرفت. به هر حال در صورت استنکاف راننده، موضوع را به مرکز به نحو مقتضی در اسرع وقت (در صورت مجهز بودن به بی‌سیم  با بی‌سیم  یا تلفن) منعکس خواهد کرد و در صورت عدم امکان همکاری مأمورین انتظامی موضوع را به شهرداری/ سازمان منعکس و از طریق آنها مراتب سریعاً به هیأت گزارش و هیأت نیز خارج از نوبت رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.   مواردی که از طرف بازرس مورد بازرسی قرار خواهد گرفت بازرس به منظور انجام بازرسی، پروانه تاکسیرانی و  بهره‌برداری اشخاص از تاکسی را از نظر صحت و مدت اعتبار آن مورد کنترل قرار خواهد داد. در ضمن به دفاتر نمایندگی‌ها مراجعه و عملکرد آنها، مطابق تعهدات داده شده توسط نمایندگی‌ها را با وضعیت موجود آنها مورد مشاهده و بررسی قرار  می‌دهد و در صورت مشاهده تخلف یا مغایرت طبق دستورالعمل و قانون و آیین‌نامه مربوطه اقدام می‌نماید. بازرس در پایان هر هفته گزارش عملکرد خود را که به منزله کارنامه هفتگی وی محسوب می‌گردد، به صورت مجزا برای هر روز مطابق فرم نمونه (شماره ۲۳) با ضمیمه  کردن نسخ دوم برگ­های اخطار صادره (موضوع فرم نمونه شماره ۲۲)، گزارش می‌نماید که در گزارش مشخص خواهد نمود که چه تعداد پروانه مورد بازدید قرار گرفته و به چه محل‌هایی سرکشی کرده است (مطابق فرم نمونه شماره ۲۴). در ضمن برای نظارت و کنترل بازرسین تعدادی از میان آنها انتخاب تا صحت گزارشات بازرسان را مورد رسیدگی قرار دهند. مثلاً از محل‌هایی که در گزارش بازرس آمده است بازدید و صحت و سقم گزارش بازرس را مشخص خواهد کرد (فرم نمونه شماره ۲۵). بازرس باید توجه داشته باشد که تخلفات راننده حتماً در کارنامه وی درج گردیده و ممهور به مهر بازرس گردد. در مواردی که بازرس برگ اخطاریه را به راننده  می‌دهد باید حتماً مطابق برگ اخطار مشخصات کامل پلاک تاکسی را به عدد و حروف در دو قسمت برگه (الف و ب) قید نموده و ساعت و تاریخ دقیق و محل تخلف را نیز مشخص کرده و نوع تخلف را که با کد مشخص می‌گردد، ذکر نماید. در برگ اخطار، در ستون مربوطه باید نوع اخطار مشخص شود (الصاقی، تسلیم، خودداری یا سایر موارد). همچنین شماره پروانه متخلف و نوع آن اعم از نمایندگی، تاکسیرانی و  بهره‌برداری مشخص شود. بدیهی است، در مواردی که اخطار به دفاتر نمایندگی‌ها داده می‌شود و تخلف صرفاً مربوط به تعهدات نمایندگی‌ها می‌باشد، شماره تاکسی خط خورده و فقط شماره پروانه نمایندگی در قسمت مربوطه و با زدن علامت (*) در محل نوع پروانه درج می‌شود. بازرس باید در قسمت پایین برگ اخطار کد بازرسی خود را قید کرده و محل مربوطه را مهر و امضاء نماید. بازرس باید با تشخیص کد تخلف در قسمت عنوان تخلف، نوع تخلف را ذکر کرده و میزان خسارت مشخصه را به ریال درج نماید. در صورتی‌که تصمیم به توقف خودرو و یا ارجاع امر به هیأت باشد باید با درج علامت (*) در قسمت مربوط، نظریه خود را نیز در قسمت منظور شده، ذیل جدول توضیح دهد. تذکر: میزان خسارت مربوط به هریک از انواع تخلف به پیشنهاد هر شهردار و تأیید استاندار (به قائم مقامی جانشین شورای اسلامی شهر) تعیین شده و در هنگام تنظیم برگ تعهدات در جدول بخصوص برگ تعهدات درج می‌گردد، تا با امضای برگ تعهدات مورد قبول طرف (تاکسی‌ران،  تاکسی‌دار، نماینده) واقع و تعهدآور شود. بر اساس همان مبالغ سایر جداول و برگ‌های اخطار تنظیم می‌گردد.   توضیحات مربوط به برگ اخطار بازرس برگ اخطار از دو قسمت تشکیل شده است و هر برگ اخطار در دو نسخه صادر می‌شود و نسخه اولی تسلیم متخلف شده و نسخه دوم در دفترچه برگ اخطار بازرس باقی خواهد ماند تا بر اساس مندرجات آن گزارش عملکرد روزانه و هفتگی خود را تهیه نماید (فرم نمونه شماره ۲۲). پس از تسلیم نسخه اصلی به متخلف، متخلف در صورت عدم اعتراض و تمکین در خصوص پرداخت خسارت، به بانک مراجعه و درخواست پرداخت می‌نماید. بانک پس از دریافت وجه خسارت قسمت کوچک آن را (قسمت الف) از قسمت بزرگ برگ اخطار (قسمت ب) جدا کرده و قسمت کوچک را به شهرداری یا سازمان تاکسیرانی در موعد مقرر تسلیم خواهد نمود تا توسط سازمان در دفاتر مخصوصی درج و در سوابق نگهداری شود. بازرس  می‌بایستی مصداق هر تخلف را از ظهر ورقه استنتاج و روی ورقه درج نماید. ذکر مشخصات دقیق پلاک و مشخصات تخلف و مشخصات اخطار گیرنده در هر دو قسمت “الف” و “ب” برگ اخطار ضروری است. کد و امضا و مهر بازرس  می‌بایستی ذیل برگ اخطار نوشته و منقوش شود.   بخش ششم: نحوه نقل و انتقال حقوق پروانه  بهره‌برداری نظر به اینکه نقل و انتقال حقوق پروانه  بهره‌برداری فی مابین اشخاص حقیقی و حقوقی، تابع شرایط و ضوابط خاص خود می‌باشد، لذا واگذاری این حق به فرد حقیقی و یا حقوقی دیگر  می‌بایستی با طی مراحل ذیل صورت پذیرد:   مرحله اول: در این مرحله چنانچه دارنده پروانه  بهره‌برداری، قصد انتقال مالکیت وسیله نقلیه و نیز حقوق پروانه  بهره‌برداری مربوط به آن را به شخص حقیقی یا حقوقی دیگر داشته باشد،  می‌بایست فرم تقاضای نقل و انتقال پروانه  بهره‌برداری مربوطه را مطابق (فرم‌های نمونه شماره ۲۶ و ۲۶/۱) تکمیل و تحویل قمست مربوطه در شهرداری/ سازمان تاکسیرانی شهر خود بنماید.   مرحله دوم: در این مرحله شهرداری پس از بررسی تقاضای واصله، در صورتی که نقل و انتقال مالکیت وسیله نقلیه و حقوق پروانه  بهره‌برداری به فرد جدید را بلامانع تشخیص دهد، مبادرت به صدور موافقت‌نامه اصولی به استناد بند ۲ ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی تاکسیرانی زیر نظر شهرداری مطابق (فرم نمونه شماره ۲۷) ظرف حداکثر ۲۴ ساعت از تاریخ دریافت تقاضا (غیر از ایام تعطیل) خواهد کرد و رونوشت همین موافقت‌نامه را جهت اقدام لازم به دفتر اسناد رسمی طرف قرارداد ارسال خواهد کرد. بدیهی است دفتر اسناد رسمی پس از مراجعه متقاضی مبادرت به تنظیم سند انتقال مالکیت وسیله نقلیه و حقوق پروانه  بهره‌برداری به نام خریدار خواهد کرد و پروانه  بهره‌برداری قبلی را نیز ممهور به مهر باطل شده (مهری که توسط شهرداری تهیه و در اختیار دفترخانه قرار داده می‌شود) نموده و همراه با سند نقل و انتقال به ذینفع تسلیم تا به شهرداری/ سازمان جهت صدور پروانه  بهره‌برداری جدید تسلیم نماید.   مرحله سوم: در این مرحله متقاضی پروانه جدید، با ارائه سند انتقال وسیله نقلیه و پروانه (تاکسیرانی یا نمایندگی) به ضمیمه رونوشت سند انتقال حقوق  بهره‌برداری و اصل پروانه باطل شده مطابق (فرم نمونه شماره ۲۸) طی نامه‌ای از شهرداری/ سازمان تقاضای صدور پروانه  بهره‌برداری به نام خود را خواهد نمود.   مرحله چهارم: در این مرحله شهرداری/ سازمان پس از بررسی مدارک ارائه شده از طرف متقاضی در صورتی که آن را بلااشکال بداند مبادرت به صدور پروانه  بهره‌برداری برابر مقررات و دستورالعمل‌های مربوطه خواهد نمود     بسمی تعالی نمونه فرم شماره ۱ آگهی “شرایط لازم جهت اخذ پروانه تاکسیرانی” در اجرای ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی زیر نظر شهرداری . . . . . . . . . . . . . مصوب ۷۴/۰۸/۱۰ هیأت محترم وزیران، افراد واجد شرایط ذیل لازم است تا تاریخ . . . . . . . . . . . . . نسبت به تقاضای خود جهت دریافت پروانه تاکسیرانی از شهرداری/ سازمان تاکسیرانی به آدرس  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مراجعه نمایند. الف: داشتن حداقل ۲۳ سال سن. ب: داشتن حداقل گواهی پایان دوره ابتدایی یا گواهی نهضت سوادآموزی معادل آن برای افرادی که کمتر از ۵۰ سال سن دارند و سواد خواندن و نوشتن برای افرادی که دارای بیش از ۵۰ سال سن هستند. پ: داشتن برگ پایان خدمت یا معافیت از خدمت وظیفه عمومی. ت: دارا بودن  گواهی‌نامه معتبر رانندگی اتومبیل که حداقل یک سال از تاریخ دریافت آن گذشته باشد. ث: داشتن تأهل. ج: تابعیت جمهوری اسلامی ایران. داوطلبان در صورت ارائه مدارک مذکور و قبولی در امتحانات مربوط باید مدارک زیر را نیز ارائه نمایند:      1. ارائه گواهی عدم سوء پیشینه.      2. ارائه گواهی صحت بدنی و فکری و عدم اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی.      3. محروم نبودن از حقوق اجتماعی یا اشتغال به شغل رانندگی از طرف مراجع ذیصلاح.      4. عدم اشتهار به فساد اخلاقی.      5. الزام به رعایت شئون اسلامی.      6. نداشتن شغل دیگر.      7. سپردن تعهد مبنی بر رعایت مفاد آیین‌نامه و نیز قبولی تصمیمات هیأت انضباطی موضوع ماده ۱۵ آیین‌نامه و نیز تنظیم قرارداد در یکی از دفاتر اسناد رسمی در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی و قانون و آیین‌نامه مربوط. توضیحات:      1.  کارنامه‌های صادره از سوی راهنمایی و رانندگی تا اتمام مهلت اعتبار مندرج در آنها دارای اعتبار می‌باشد. بدیهی است دارندگان کارنامه‌های مذکور لازم است قبل از اتمام مهلت اعتبار کارنامه نسبت به تعویض کارنامه و دریافت پروانه تاکسیرانی به شهرداری/ سازمان تاکسیرانی مراجعه نمایند.      2.  سایر مجوزهای صادره از سوی دیگر مراجع و تحت هر عنوان در ارتباط با رانندگی تاکسی از تاریخ اتمام مهلت مذکور در این آگهی از درجه اعتبار ساقط می‌باشد. بدیهی است دارندگان این‌گونه مجوزها از اولویت برای تکمیل کادر تاکسیرانی برخوردار می‌باشند.   شهر . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                                شهرداری/ سازمان تاکسیرانی     بسمی تعالی نمونه فرم شماره ۲ “فرم تقاضای ثبت نام از متقاضی اخذ پروانه تاکسیرانی” شهرداری محترم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سازمان محترم تاکسیرانی . . . . . . . . . . . . . . . . . اینجانب  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فرزند . . . . . . . . . . . . . . . . به شماره شناسنامه . . . . . . . . . . . . . . .صادره از شهر . . . . . . . . . . . . . . . ساکن کوچه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .پلاک . . . . . . . . . . . . با توجه به آگهی مورخ . . . . . . . . . . . . . . . . . . آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . با دارا بودن کلیه شرایط مقرر در آیین‌نامه اجرایی قانون تاکسیرانی و آگهی مذکور تقاضای ثبت نام و اخذ پروانه تاکسیرانی را دارم. ضمناً کلیه مدارک زیر ضمیمه می‌باشد. ردیف شرح مدارک پیوستی نظریه متصدی بررسی مدارک ۱ تصویر مصدق کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت نظام وظیفه عمومی. کامل ناقص ۲ تصویر مصدق  گواهی‌نامه معتبر رانندگی که از تاریخ صدور آن بیش از یک سال گذشته باشد. کامل ناقص ۳ تصویر مصدق مدارک لازم مبنی بر متأهل بودن (قباله ازدواج یا تصویر صفحه . . . . . . . . شناسنامه). کامل ناقص ۴ تصویر مصدق شناسنامه موید داشتن حداقل ۲۳ سال سن. کامل ناقص ۵ مدارک مصدق مبنی بر داشتن حداقل گواهی تحصیلات پایان دوره ابتدایی یا گواهی نهضت سواد آموزی. کامل ناقص ۶ سواد خواندن و نوشتن (برای افراد بالای ۵۰ سال سن) کامل ناقص ۷ تصویر کارنامه تاکسیرانی (در صورت داشتن) کامل ناقص نام و نام خانوادگی متقاضی: امضاء: نام و نام خانوادگی متصدی بررسی: امضاء:     بسمی تعالی نمونه فرم شماره ۳ “آگهی شرکت در امتحانات” بدینوسیله به اطلاع کلیه افراد مشروحه زیر که داوطلب اخذ پروانه تاکسیرانی می‌باشند،  می‌رساند که جهت شرکت در امتحانات مربوط و برابر مفاد جدول ذیل و در تاریخ و ساعت مشخص شده با در دست داشتن مدارک شناسایی معتبر به این قسمت و آدرس زیر مراجعه تا از آنها امتحانات لازم به عمل آید. بدیهی است عدم حضور و مراجعه افراد مذکور به منزله انصراف از تقاضای اخذ پروانه تاکسیرانی تلقی خواهد شد و  هیچ‌گونه اعتراضی بعداً پذیرفته نخواهد شد. آدرس: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   مسئول صدور پروانه تاکسیرانی                                     ردیف نام و نام خانوادگی نوع امتحان تاریخ و ساعت مراجعه تاریخ ساعت               بسمی تعالی نمونه فرم شماره ۴ آگهی “اعلام اسامی قبول شدگان در امتحانات اخذ پروانه تاکسیرانی” پیرو آگهی شماره . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مورخ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بدین وسیله به اطلاع کلیه افراد مشروحه زیر که در امتحانات مربوطه قبول شده‌اند،  می‌رساند که جهت اخذ معرفی‌نامه و مراجعه به ادارات و سازمان‌های ذیربط به این واحد مراجعه تا اقدامات بعدی در جهت صدور معرفی‌نامه‌های لازم به ادارات و سازمان‌های ذیربط به عمل آید. ۱- ۲- ۳- ۴- ۵- ۶- ۷-   مسئول واحد صدور پروانه                             بسمی تعالی نمونه فرم شماره ۵ “فرم دعوت به تکمیل تعهد” برادر محترم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سلام علیکم بازگشت به تقاضای مورخ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . با توجه به پاسخ استعلام‌های انجام شده از ادارات ذیربط، مقتضی است ظرف مدت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . از تاریخ دریافت این نامه به آدرس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جهت تکمیل و امضای فرم تعهد در دفترخانه اسناد رسمی مراجعه نمایید.   مسئول امور تاکسیرانی                                   بسمی تعالی نمونه فرم شماره ۶ “فرم تعهدنامه متقاضیان اخذ پروانه تاکسیرانی”   (موضوع ماده ۷ آیین‌نامه ‌اجرایی) در این تعهدنامه واژه‌های زیر به جای  عبارت‌های مشروح به کار رفته است:        1. قانون: قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیرنظر شهرداری تهران مصوب ۲۸/۰۳/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز چهارشنبه بیستم مرداد یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۰۷/۰۶/۷۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.        2. آیین‌نامه:  آیین‌نامه ‌اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیرنظر شهرداری تهران مصوب ۲۸/۰۳/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران.         3. سازمان: سازمان تاکسیرانی شهر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         4. پروانه تاکسیرانی: پروانه اشتغال به حمل و نقل عمومی مسافر درون‌شهری.         5. شهرداری: شهرداری شهر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          6. برگ اخطاریه: عبارت است از برگی که توسط بازرسان سازمان و یا هیأت انضباطی صادر می‌گردد.          7. هیأت: هیأت انضباطی موضوع ماده ۱۵ آیین‌نامه ‌اجرایی.          8. شیفت: نوبت انجام خدمت است که در پروانه تاکسیرانی با تاکسی مشخص تعیین می‌گردد.          9. سپرده حسن انجام تعهدات: ضمانت حسن انجام تعهدات است که به صورت نقد یا اوراق بهادار، توسط تاکسیران به (شهرداری/ سازمان) سپرده می‌شود.         10.  سرویس: عبارت است از نوع خدمت که در پروانه تاکسیرانی قید می‌شود.         11.  مکان و زمان معین شده:  مکان‌ها و زمان‌هایی که (شهرداری/ سازمان) برای تنظیم نیاز سفر به تاکسی‌ها اعلام می‌کند (مثلاً ساعت ۴ تا ۵ حمل مسافران استادیوم ورزشی).         12.   شئون اسلامی و اجتماعی: مقرراتی که توسط (شهرداری/سازمان) ابلاغ می‌شود.          13. مقررات حمل مسافر: مقرراتی که توسط (شهرداری/سازمان) ابلاغ می‌شود.          14. نرخ: نرخ حمل و نقل مسافر پس از تصویب مراجع ذیربط توسط (شهرداری/سازمان) ابلاغ می‌شود.           15. پلاک کد شناسایی راننده: پلاکی که روی آن شماره پروانه تاکسیرانی فرد درج شده و به تعداد ۲ عدد همراه با پروانه تاکسیرانی فرد در اختیار دارنده پروانه تاکسیرانی قرار می‌گیرد تا در محل‌های معین شده، در داخل تاکسی روی شیشه جلو سمت راست به نحوی که مسافر از داخل رویت کند و دیگری داخل تاکسی روی شیشه عقب سمت راست به نحوی که از خارج از تاکسی قابل رویت باشد، هنگام رانندگی با تاکسی نصب شود.          16. تابلو خارج از سرویس: تابلویی است با مشخصات تعیین شده از طرف (شهرداری/ سازمان) که  می‌بایستی توسط دارنده پروانه  بهره‌برداری تهیه و برابر مقررات مورد استفاده تاکسیران قرار گیرد.           17.  بازرس: بازرس (شهرداری/ سازمان) که صرفاً مسئولیت بازرسی در امور تاکسیرانی را دارد.          18. آدرس: نشانی شخص تاکسیران است که در متن این تعهد قید شده است و اقامتگاه وی شناخته می‌شود.          19. تاکسیران: فردی که با داشتن پروانه تاکسیرانی به رانندگی تاکسی اشتغال می‌ورزد. اینجانب نام . . . . . . . . . . . .. . . . نام خانوادگی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مشهور به . . . . . . . . . . . . . . . فرزند . . . . . . . . . . . . متولد سال . . . . . . . محل تولد . . . . . . . . . . . .دارنده شناسنامه شماره . . . . . . . . . . صادره از . . . . . . . . . . . . . . . دارنده  گواهی‌نامه رانندگی پایه . . . . . . . به شماره . . . . . . .  . . . . .صادره از . . . . . . . . . . به آدرس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تلفن . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . در قالب مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی متعهد و ملتزم می‌شوم که:     1. کلیه مفاد آیین‌نامه و مقررات و نیز دستورالعمل‌های صادره از سوی (شهرداری/ سازمان) و مفاد این تعهدنامه را رعایت نمایم.     2. از انجام تخلفات موضوع آیین‌نامه ‌مندرج در مفاد این تعهدنامه و جدول تخلفات ضمیمه خودداری ورزیده و در صورت ارتکاب، اقدامات  پیش‌بینی شده در مقابل هر یک از تخلفات منعکس در جدول تخلفات را پذیرا بوده و خسارت‌های تعیین شده در جدول مندرج در این تعهدنامه را ظرف مهلت یک ماه از تاریخ صدور برگ اخطاریه توسط بازرسین (شهرداری/ سازمان) به حساب معین شده در برگ مذکور پرداخت نمایم و در صورت اعتراض به تشخیص بازرس ظرف مهلت مذکور اعتراض خود را کتباً و همراه با مستندات و مدارک لازم به دفتر هیأت رأساً تسلیم و رسید دریافت نموده و یا با پست سفارشی به دفتر هیأت ارسال دارم. تصمیمات هیأت را که قطعی و لازم الاجراست ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا برگ اخطاریه هیأت به مورد اجرا گذارم.     3. چنانچه مبلغ خسارت تعیین شده را ظرف مدت یک ماه از تاریخ صدور برگ اخطاریه توسط بازرس بدون آنکه اعتراض نمایم، به حساب معین شده پرداخت ننمایم و همچنین ظرف مدت یک ماه از تاریخ صدور برگ اخطاریه توسط هیأت مبلغ خسارت تعیین شده را تأدیه نکنم، مکلف به پرداخت خسارت به میزان دو برابر مندرج در برگ اخطاریه می‌باشم. (شهرداری/ سازمان) مخیر است بعد از انقضای مهلت پرداخت، خسارت وارده را از محل ضمانت حسن انجام کار اینجانب که به (شهرداری/ سازمان) سپرده شده است به نحو ممکن استیفا کند.     4. مبلغ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ریال به صورت نقد یا سفته به عنوان ضمانت حسن انجام کار در اختیار (شهرداری/ سازمان) قرار داده و هر زمان که (شهرداری/ سازمان) ابلاغ نماید، نسبت به تأمین مبلغ کسری سپرده ظرف مدت یک هفته اقدام کنم. در غیر این صورت تابع تصمیمات هیأت باشم.     5. مبلغ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ریال ماهیانه بابت خدمات (شهرداری/ سازمان) در امور تاکسیرانی برابر مصوبه شورای اسلامی شهر به جانشین قانونی آن پرداخت نمایم.     6. مفاد جداول به شرح صفحات ۵ و ۶ ضمیمه مشتمل بر بیست و سه بند (۲۳) از کد ۱۰۱ تا ۱۲۳ را رعایت کرده و از انجام تخلفات مندرج در آن خودداری نموده و در صورت ارتکاب به تخلف میزان خسارت تعیین شده و تصمیم اتخاذ شده توسط بازرس و یا هیأت را بدون حق  هیچ‌گونه ادعایی در هر مرجعی با توجه به مفاد این تعهد پذیرا باشم.      7. این تعهد نامه در شش صفحه و بیست و هفت بند مشتمل بر دو برگ جدول تخلفات در دو نسخه تنظیم گردیده که هر کدام حکم واحد دارد.   محل مهر و امضای مسئول تاکسیرانی                                                  نام و نام خانوادگی و محل امضای                 در شهرداری/ سازمان                                                                       متقاضی پروانه تاکسیرانی     محل تأیید متقاضی پروانه تاکسیرانی توسط دفترخانه اسناد رسمی       کد الف: تخلفات تاکسیران (دارنده پروانه تاکسیرانی) میزان خسارت و نوع اقدام ۱۰۱ عدم انجام خدمت در نوبت (شیفت) معین شده در پروانه   102 عدم انجام سرویس مشخص شده در پروانه   103 عدم انجام خدمت در مسیر معین شده در پروانه   104 عدم انجام خدمت در مکان و زمان معین شده (شهرداری/ سازمان) بر اساس برنامه حمل و نقل عمومی مسافر   105 سپردن پروانه تاکسیرانی متعلق به خود جهت تاکسیرانی به غیر   106 رانندگی با تاکسی که مشخصات آن با مشخصات مندرج در پروانه مطابقت ندارد توقف تاکسی توسط بازرس سازمان در یکی از  پارکینگ‌های معین و تبعیت از تصمیمات هیأت ۱۰۷ امتناع از حمل مسافر بدون عذر موجه   108 حمل مسافر با شرایطی خارج از مقررات   109 عدم رعایت شئون اسلامی و اجتماعی که برابر دستورالعمل‌های ارائه شده  می‌بایستی رعایت شوند   110 عدم انجام کشیک‌های محوله و رعایت مقررات آن   111 ارتکاب به جرم در هنگام تاکسیرانی و یا با استفاده از تاکسی تابع تصمیمات هیأت انضباطی ۱۱۲ عدم رعایت مقررات مربوط به حمل مسافر   113 عدم رعایت نرخ‌های مصوب   114 عدم نصب تاکسی‌متر در صورت الزام به نصب آن توقف تاکسی توسط بازرس سازمان در یکی از  پارکینگ‌های معین و تبعیت از تصمیمات هیأت ۱۱۵ عدم استفاده از تاکسی‌متر   116 تکرار تخلفات راهنمایی و رانندگی تابع تصمیمات هیأت انضباطی ۱۱۷ عدم نظافت بیرون و درون تاکسی برابر دستورالعمل‌های صادره   118 عدم استفاده از لباس فرم نظیف توسط راننده هنگام ارائه سرویس   119 عدم نصب پلاک کد شناسایی راننده بر روی شیشه عقب خودرو برای رؤیت از خارج و همچنین مسافر در داخل اتومبیل در محل قابل رؤیت (برابر دستورالعمل شهرداری/ سازمان)   120 رانندگی با تاکسی که پروانه  بهره‌برداری آن توسط مراجع ذیربط طبق مقررات اخذ یا به طور موقت تا صدور پروانه  بهره‌برداری جدید باطل شده است، پس از اطلاع از آن   121 عدم استفاده از تابلو “خارج از سرویس” در مواردی که بنا به دلایل نقص فنی اتومبیل یا پایان نوبت کاری یا بنا به اضطرار قابل توجیه، پذیرش مسافر ممکن نباشد.   122 عدم توجه کامل به اخطارها و تذکرات بازرسان (شهرداری/ سازمان) در امور تاکسیرانی   123 خروج بدون مجوز از محدوده‌ای از شهر یا مسیر، که برای تاکسیرانی (با تاکسی که مشخصات آن در پروانه تاکسیرانی قید گردیده است) مجاز اعلام شده است                             بسمی تعالی فرم نمونه شماره ۸ “اعلان شرایط لازم جهت اخذ پروانه  بهره‌برداری توسط اشخاص حقیقی” در اجرای ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرائی تاکسیرانی زیر نظر شهرداری مصوب ۱۰/۰۸/۷۴ هیأت محترم وزیران، اشخاص حقیقی در صورت داشتن شرایط زیر می‌توانند نسبت به اخذ پروانه  بهره‌برداری اقدام نمایند.      1. داشتن پروانه تاکسیرانی معتبر.      2. معرفی یک دستگاه وسیله نقلیه مناسب مطابق با ضوابط آیین‌نامه فوق‌الذکر به‌عنوان تاکسی.      3. انعقاد قرارداد در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی به منظور قبول تعهدات، همچنین تصمیم‌های هیأت انضباطی موضوع ماده ۱۵ این آیین‌نامه. داوطلبان  می‌بایست از تاریخ . . . . . . . . . . . . . . . . . . لغایت تاریخ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . به همراه مدارک لازم به قسمت  . . . . . . . . . . . . . شهرداری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مراجعه تا اقدامات قانونی لازم به عمل آید.                                                                          شهرداری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                         سازمان تاکسیرانی شهر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       بسمی تعالی فرم نمونه شماره ۹ “فرم تقاضای اخذ پروانه  بهره‌برداری”             (اشخاص حقیقی)              شهرداری محترم                         سازمان محترم احتراماً اینجانب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فرزند . . . . . . . . . . . . . به شماره شناسنامه . . . . . . . . . . . . صادره از . . . . . . . . . . . . . . . . . ساکن شهر . . . . . . . . . . . . . . . . . . خیابان . . . . . . . . . . . . . . کوچه . . . . . . . . . . . . پلاک  . . . . . . . . دارنده پروانه تاکسیرانی شماره  . . . . . . . . . . . . . . . . . . مورخ . . . . . . . . . . . . . . . . . . صادره از شهرداری/ سازمان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وسیله نقلیه که مالکیت آن شش دانگ به نام خودم بوده/ مالکیت آن مشاعاً با نام اینجانب می‌باشد، به همراه رضایت محضری شرکاء با مشخصات زیر را جهت پروانه  بهره‌برداری معرفی می‌نمایم. نام وسیله نقلیه . . . . . . . . . . . . . . . . . . سیستم . . . . . . . . . . . . .تیپ . . . . . . . . مدل . . . . . . . . . . . . سال . . . . . . . ظرفیت . . . . . . . . .نفر، تعداد سیلندر . . . . . . . . . . .نوع سوخت . . . . . . . . . . . . . . . تعداد محور . . . . . . . .تعداد چرخ . . . . . . . . . . . . شماره موتور . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره شاسی . . . . . . . . . . . . . رنگ بدنه . . . . . . . . رنگ سقف . . . . . . . . . . . . . نوع . . . . . . . . . . . . .خط کشی بدنه . . . . . . . . . . . . مشخصات آرم‌های منقوش در بدنه . . . . . . . . . . . . . . . . . . دارای شماره . . . . . . . . . . . .   نام و نام خانوادگی متقاضی   بازرسی فنی دستور فرمایید از وسیله نقلیه مذکور بازدید و نتیجه را ذیلاً گزارش نمایید. امضاء مسئول صدور پروانه نظریه کارشناسی: از وسیله نقلیه مذکور در تاریخ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بازدید به عمل آمد و به شرح زیر گزارش می‌شود.       بسمی تعالی فرم نمونه شماره ۱۰ موافقت نامه اصولی اخذ پروانه  بهره‌برداری             (جهت اشخاص حقیقی)            در اجرای ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی تاکسیرانی زیر نظر شهرداری مصوب ۷۴/۰۸/۱۰ هیأت محترم وزیران این موافقت‌نامه جهت آقای . . . . . . . . . . . . . . . . . . فرزند . . . . . . . . . . . . . . . . شماره شناسنامه  . . . . . . . . . . .صادره از . . . . . . . . . . . . دارنده پروانه تاکسیرانی به شماره . . . . . . . . . . . . . . . . . . .مورخ . . . . . . . . . . . . . . . . صادره از طرف شهرداری/ سازمان . . . . . . . . . . . . . . . . . صادر می‌گردد. مقتضی است ظرف مهلت . . . . . . . . . . . .در دفترخانه شماره . . . . . . . . . . . . . . جهت تکمیل و امضای فرم قرارداد اقدام نمایند. بدیهی است پس از انقضاء مهلت مذکور این موافقت‌نامه از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.   محل امضا مسئول صدور پروانه                                                     بسمی تعالی فرم نمونه شماره ۱۱ قرارداد واگذاری پروانه  بهره‌برداری        (ویژه اشخاص حقیقی)              در این قرارداد واژه‌های زیر به جای  عبارت‌های مشروح بکار رفته است:         1-1. قانون: قانون الحاق یک تبصره به ماده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۹/۰۳/۲۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز چهارشنبه بیستم مردادماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۷۲/۰۶/۰۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.        1- 2. آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون (موضوع بند یک) که در تاریخ ۷۴/۰۸/۱۰ به تصویب هیأت وزیران رسیده است.         3-1. دستورالعمل: عبارت است از روش‌های اجرایی که در قالب بخشنامه برای ایجاد هماهنگی در اجرای صحیح مفاد قانون و مقررات آیین‌نامه توسط شهرداری صادر می‌گردد.         4-1. شهرداری: عبارت است از شهرداری شهر . . . . . . . . . . . . . که در این قرارداد به عنوان دارنده امتیاز ارایه انواع  سرویس‌های تاکسی شهری تحت مدیریت و در حیطه نظارت و مسئولیت خود (منبعث از قانون و آیین‌نامه) امتیاز  بهره‌برداری از امتیاز فوق را با شرایط مندرج در قرارداد به صورت پروانه  بهره‌برداری برای مدت معین به  بهره‌بردار اعطا می‌کند.        1- 5. سازمان: عبارت است از سازمان تاکسیرانی شهر . . . . . . . . .  . . . . . که اساسنامه آن به استناد مفاد ماده ۸۴ قانون شهرداری به تصویب رسیده و دارای تأیید و موافقت وزارت کشور بوده و برابر مفاد اساسنامه جانشین شهرداری در اجرای قانون و آیین‌نامه گردیده است.         6-1.  بهره‌بردار: فرد حقیقی است که با داشتن پروانه معتبر تاکسیرانی به نام خود و مالکیت یک دستگاه وسیله نقلیه مناسب مطابق با ضوابط آیین‌نامه به صورت شش دانگ یا مشاع با موافقت شرکا و معرفی آن به عنوان تاکسی و انعقاد این قرارداد حایز شرایط اخذ پروانه  بهره‌برداری محسوب می‌گردد. برای هر وسیله نقلیه فقط به نام یک نفر پروانه  بهره‌برداری صادر می‌شود.         7-1. موافقت نامه اصولی: نامه‌ای است که به وسیله (شهرداری/ سازمان) به فرد متقاضی دریافت پروانه  بهره‌برداری به ترتیب اولویت ثبت تقاضا و سایر اولویت‌های اعلام شده جهت معرفی وسیله نقلیه مناسب برای تاکسی و ارایه پروانه تاکسیرانی معتبر و انعقاد قرارداد ظرف مهلت معین داده می‌شود.        1- 8. پروانه  بهره‌برداری:  عبارت است از فرم مشخصی که به نام  بهره‌بردار و جهت ارایه سرویس معلوم با وسیله نقلیه مشخص، از طرف (شهرداری/ سازمان)، مستند به این قرارداد برای مدت معین صادر و تسلیم می‌گردد.        1- 9. هیأت: هیئت انضباطی موضوع ماده ۱۵ آیین‌نامه.       1- 10.  سرویس: عبارت است از نوع خدمت که در پروانه  بهره‌برداری قید شده است.       1- 11.  مسیر تعیین شده: عبارت است از مبدأ و مقصد و مسیر بین آنها که در پروانه  بهره‌برداری قید می‌شود.       12-1.  مکان و زمان تعیین شده: عبارت است از مکان یا مراکز و مواعد مشخصی که در پروانه  بهره‌برداری قید می‌شود.       1- 13.  شئون اسلامی و اجتماعی: مقرراتی است که توسط (شهرداری/ سازمان) ابلاغ می‌شود.        14-1. مقررات حمل مسافر: مقرراتی است که توسط (شهرداری/ سازمان) ابلاغ می‌شود.        15-1.  نوبت کاری: عبارت است از انجام ۸ ساعت خدمت در یکی از نوبت‌های انجام کار (صبح از ساعت ۶ تا اتمام ساعت ۱۴، عصر از ساعت ۱۵ تا اتمام ساعت ۲۲، شب از ساعت ۲۳ تا اتمام ساعت ۵ صبح).         16-1.  نرخ: نرخ حمل و نقل مسافر که پس از تصویب مراجع ذیربط توسط (شهرداری/ سازمان) ابلاغ می‌شود.         17-1.  سپرده حسن انجام تعهدات: ضمانت حسن انجام تعهدات موضوع قرارداد است که به صورت نقد یا اوراق بهادار، توسط  بهره‌بردار  به (شهرداری/ سازمان) سپرده می‌شود.         18-1. پلاک کد شناسایی وسیله نقلیه (تاکسی): عبارت از ثبت پروانه  بهره‌برداری (به صورت کد) در دفاتر (شهرداری/ سازمان) است که  می‌بایستی به صورت معین شده توسط (شهرداری/ سازمان) در وسیله نقلیه (تاکسی) مورد استفاده قرار گیرد.         19-1.  بازرس: بازرس (شهرداری/ سازمان) است که صرفاً مسئولیت بازرسی در امور تاکسیرانی را دارد.        1- 20. آدرس: نشانه  بهره‌بردار است که در متن قرارداد قید شده است و اقامتگاه وی شناخته می‌شود.         21-1. راننده کمکی: فردی است دارای پروانه معتبر تاکسیرانی و بدون تعهد ارایه سرویس در یک نوبت کامل کاری توسط تاکسی دیگر که برابر قرارداد کتبی یا شفاهی خصوصی با دارنده پروانه  بهره‌برداری متقبل ارایه یک نوبت کامل کاری ۸ ساعته توسط تاکسی  بهره‌بردار می‌شود.          22-1. اضافه کاری: عبارت است انجام کار اضافه توسط شخص  بهره‌بردار یا راننده کمکی به میزان حداکثر ۴ ساعت که می‌بایستی حداکثر ۴ ساعت انتهایی نوبت قبل از نوبت مورد تعهد و یا ۴ ساعت ابتدای نوبت بعد از نوبت مورد تعهد باشد.            2. طرفین قرارداد: این قرارداد در اجرای آیین‌نامه و نیز مستند به مفاد ماده ۱۱ آیین‌نامه و در قالب مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی بین (شهرداری/ سازمان) شهر . . . . . . . . . . . . . . . . . . .به نمایندگی؛ نام . . . . . . . . . . . . . . . . . نام خانوادگی . . . . . . . . . . . . . .سمت . . . . . . . . . . . . . . . . .از یک سو و  بهره‌بردار از سوی دیگر جهت اجرای مفاد آن منعقد     می‌گردد.          3. مشخصات  بهره‌بردار: نام . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام خانوادگی . . . . . . . . . . . . . فرزند . . . . . . . . . . . . . دارای شماره شناسنامه . . . . . . . . . . . . . . . . . صادره از . . . . . . . . . . . . . . . . متولد سال . . . . . . . . . . . . .دارنده پروانه تاکسیرانی شهر . . . . . . . . . . . . . . . . . به شماره . . . . . . . . . . . . . . . .مورخ . . . . . . . . . . . . . .آدرس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره تلفن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           4. موضوع قرارداد: واگذاری پروانه  بهره‌برداری از امتیاز شهرداری موضوع آیین‌نامه برای ارایه سرویس تاکسی شهری . . . . . . . . . از طرف شهرداری با وسیله نقلیه موضوع قرارداد که با ارایه سند مالکیت شماره . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مورخ . . . . . . . . . . . . . . . . . صادره توسط . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مثبوت به شماره . . . . . . . . . . . . . مورخ . . . . . . . . . . . . . . . . . و به گواهی بازدید مورخ . . . . . . . . . . . . . . . . . . بازرس از وسیله نقلیه ملکی  بهره‌بردار برای انجام مفاد قرارداد معرفی شده است.            5. مشخصات وسیله نقلیه معرفی شده و سرویس: نام وسیله نقلیه . . . . . . . . . . . . . . . . . سیستم . . . . . . . . . . . . .تیپ . . . . . . . . . . مدل سال . . . . . . . . . . . . ظرفیت . . . . . .  . . تعداد سیلندر . . . . . . . . نوع سوخت . . . . . . . . . تعداد محور . . . . . . شماره موتور . . . . . . . . . . . . . شماره شاسی . . . . . . . . . . . . . رنگ بدنه . . . . . . . . . . . . رنگ سقف . . . . . . . . . . . نوع خط کشی بدنه . . . . . . . . . . . . مشخصات آرم‌های منقوش در بدنه . . . . . . . . . . . . . . . . . . دارای شماره تاکسی . . . . . . . . . . . . . نوع سرویس که ارایه خواهد داد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           6. مدت قرارداد: از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت دو (۲) سال بوده و در صورت عدم تغییر شرایط مندرج در قرارداد هر بار برای مدت دو سال دیگر قابل تمدید است.   ۷. شرایط قرارداد:          بهره‌بردار متعهد و ملتزم است:       7-1. بیش از یک پروانه  بهره‌برداری اخذ ننماید.       7-2.  دارای پروانه تاکسیرانی معتبر باشد.       7-3. تصمیمات هیأت را بدون حق هرگونه اعتراضی پذیرا باشد.      7-4. فقط سرویس مندرج در پروانه  بهره‌برداری را ارایه دهد.      7-5. کلیه مفاد آیین‌نامه و مقررات و نیز دستورالعمل‌های صادره از سوی (شهرداری/ سازمان) و مفاد این قرارداد را رعایت نماید.      7-6. بلافاصله بعد از انعقاد قرارداد با وسیله نقلیه معرفی شده ارایه سرویس در حداقل یک نوبت کامل کاری ۸ ساعته را با استفاده از پروانه تاکسیرانی خود ضمن تنظیم صورت جلسه تحویل و تحول موجود در پروانه تاکسیرانی و امضاء آن به عنوان  بهره‌بردار و تاکسیران و تحویل آن ظرف ۲۴ ساعت به (شهرداری/ سازمان) رأساً متقبل شود و در صورتی که خود و یا راننده کمکی تمایل به انجام اضافه کار داشته باشد، حداکثر ۴ ساعت از انتهای نوبت قبلی یا ۴ ساعت از ابتدای نوبت بعدی را با درج در صورت جلسه تحویل و تحول به عهده بگیرد.      7-7. در صورت واگذاری تاکسی طبق قرارداد خصوصی برای انجام سرویس به شخص دیگر که دارای پروانه معتبر تاکسیرانی است و متقبل ارایه سرویس با تاکسی دیگری نمی‌باشد، حداقل یک نوبت کاری را کامل واگذار کند. بدیهی است  بهره‌بردار نمی‌تواند در واگذاری نیمی از یک نوبت و نیمی از نوبت دیگر را به عنوان یک نوبت کامل تلقی کند.      7-8. برای استفاده از مرخصی سالانه حداکثر یک ماه که منجر به تعطیلی حداقل یک نوبت کامل کاری می‌شود، ۱۵ روز قبل از شروع مرخصی درخواست خود را به یکی از صور ذیل به (شهرداری/ سازمان) تسلیم دارد. ۷-۸-۱- درخواست استفاده از مرخصی حداکثر یک ماه با معرفی فرد جانشین دارنده پروانه معتبر تاکسیرانی (راننده کمکی) که فاقد تعهد ارایه سرویس در تاکسی دیگر باشد در نوبت مربوطه و در مدت مرخصی. ۷-۸-۲- درخواست استفاده از مرخصی حداکثر یک ماهه بدون معرفی جانشین بوده و لیکن سایر   نوبت‌های ارایه سرویس کماکان در صورت داشتن راننده دایر باشد. ۷-۸-۳- درخواست استفاده از مرخصی حداکثر یک ماهه با تعطیل کلیه نوبت‌های کار و همراه با استفاده شخصی از وسیله نقلیه در مدت مرخصی مشروط بر آنکه سایر نوبت‌ها توسط رانندگان دیگر مورد تعهد برای ارایه سرویس نباشد و در غیر این، ارایه توافق رانندگان کلیه نوبت‌ها ضروری است. تبصره ۱: مدت مرخصی اضطراری برای بدون رعایت ضوابط فوق برای نوبت کاری  بهره‌بردار و یا راننده کمکی حداکثر ۳ روز است که پس از پایان مرخصی،  بهره‌بردار علت را به (شهرداری/ سازمان) گزارش خواهد داد. تبصره ۲: موافقت با مرخصی رانندگان کمکی تابع قرارداد خصوصی بین  بهره‌بردار و راننده کمکی بوده و لیکن  بهره‌بردار  می‌بایستی چنانچه مدت مرخصی راننده کمکی بیش از سه روز باشد، (شهرداری/ سازمان را مطلع کند.       7-9- مسیر و زمان‌های شروع و خاتمه هر نوبت کاری سرویس مندرج در پروانه  بهره‌برداری و پروانه تاکسیرانی را به موقع اجرا گذارد.     7-10- کلیه برنامه‌های کشیک مربوط به خود را انجام داده و مسئولیت انجام کشیک توسط (رانندگان کمکی) نوبت کاران نوبت‌های دیگر را عهده‌دار شوند.     7-11-در انجام نظافت بیرون و داخل تاکسی و رعایت شئونات اسلامی و اجتماعی و عدم نصب لوازم و اشیای غیرمجاز در وسیله نقلیه (تاکسی) برابر دستورالعمل‌های ارایه شده اقدام کرده و مسئولیت عملکرد (راننده کمکی) سایر نوبت کاران نوبت‌های دیگر را نیز عهده‌دار شود.     7-12- برابر دستورالعمل (شهرداری/ سازمان) لباس فرم تهیه و در هنگام ارایه سرویس ضمن استفاده از لباس فرم نظیف پلاک کد شناسایی راننده و وسیله نقلیه را داخل تاکسی در معرض دید مسافران قرار دهد و همچنین کد شناسایی راننده را در روی شیشه عقب از داخل چنان نصب کند که از خارج توسط مسافران قابل رویت باشد. مسئولیت اجرای این بند را توسط سایر نوبت کاران (رانندگان کمکی) نیز به عهده بگیرد.      7-13- وسیله نقلیه (تاکسی) را برای ارایه سرویس به افراد فاقد پروانه تاکسیرانی معتبر واگذار نکند.      7-14- زمانی که پروانه  بهره‌برداری توسط مراجع ذیربط طبق مقررات اخذ یا به طور موقت تا صدور پروانه  بهره‌برداری جدید باطل شده است، از تاکسی  بهره‌برداری نکرده و تاکسی را در پارکینگ مورد نظر مراجع مذکور و یا (شهرداری/ سازمان) متوقف سازد.      7-15- ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ توقف تاکسی علت عدم ارایه سرویس را به (شهرداری/ سازمان) گزارش کند.      7-16- نرخ‌های مصوب را رعایت کرده و مسئولیت عملکرد (راننده کمکی) سایر نوبت کاران نسبت به رعایت نرخ‌های مصوب را نیز عهده‌دار  شود.      7-17- طبق دستورالعمل ضمن نصب تاکسی‌متر و استفاده از آن مسئولیت رعایت بند توسط سایر نوبت‌کاران را عهده‌دار شوند.      7-18- خود و سایر نوبت کاران به هنگام ارایه سرویس در نوبت کاری از حمل مسافر امتناع نکرده و از حمل مسافر با اعمال شرایط شخصی و خارج از مقررات خودداری نماید.     17-19- خود و سایر نوبت کاران (رانندگان کمکی) در مواردی که بنا به دلایل نقص فنی اتومبیل یا پایان نوبت کاری یا بنا به اضطرار قابل توجیه امکان پذیرش مسافر را ندارند، تابلو خارج از سرویس را برابر دستورالعمل نصب نمایند.     7-20- به اخطارها و توصیه‌های بازرسین (شهرداری/ سازمان) توجه کامل نماید.      7-21- به منظور تأمین تعهدات فوق اقدامات  پیش‌بینی شده در مقابل هر یک از تخلفات منعکس در جدول تخلفات را پذیرا بوده و خسارت‌های تعیین شده در جدول مندرج در این قرارداد را ظرف مدت یک ماه از تاریخ صدور برگ اخطاریه توسط بازرسین (شهرداری/ سازمان) به حساب معین شده در برگ اخطاریه پرداخت نماید. در صورت اعتراض به تشخیص بازرسین ظرف مدت مذکور اعتراض خود را کتباً و همراه با مستندات و مدارک لازم به دفتر هیأت رأساً تسلیم و رسید دریافت نماید یا با پست سفارشی به دفتر هیأت ارسال دارد و تصمیمات هیأت را که قطعی و لازم الاجراست ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا برگ اخطاریه هیأت به مورد اجرا گذارد.     7-22- چنانچه به خسارت تعیین شده در برگ اخطاریه بازرس ظرف مدت یک ماه اعتراض ننماید و مبلغ خسارت را نیز به حساب معین شده پرداخت نکند و یا ظرف یک ماه از تاریخ صدور برگ اخطاریه هیأت مبلغ خسارت معینه را تأدیه نکند مکلف به پرداخت خسارت به میزان دو برابر مقدار مندرج در برگ اخطاریه می‌باشد و (شهرداری/ سازمان) را نیز مخیر می‌نماید پس از انقضای مهلت پرداخت، خسارت وارده را از محل ضمانت حسن انجام کار وی که به (شهرداری/ سازمان) سپرده است به نحو ممکن استیفا کند.     7-23- مبلغ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ریال به صورت نقد یا سفته به عنوان ضمانت حسن انجام قرارداد و تعهدات آن در اختیار (شهرداری/ سازمان) قرار داده و هر زمان که (شهرداری/ سازمان) ابلاغ نماید نسبت به تأمین مبلغ کسری سپرده ظرف یک هفته اقدام کند. در غیر این صورت تابع تصمیمات هیأت باشد.     7-24- مبلغ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ریال به عنوان هزینه اولیه خدمات صدور پروانه  بهره‌برداری و همچنین ماهانه مبلغ  . . . . . . . . . . . . . . . . . ریال بابت هزینه خدمات جاری (شهرداری/ سازمان) در امور تاکسیرانی برابر مصوبه شورای اسلامی شهر یا جانشین قانونی آن پرداخت نماید.     7-25- مفاد جداول به شرح صفحه ۱۰ مشتمل بر ۲۳ بند از کد ۲۰۱ تا ۲۲۳ را رعایت کرده و از انجام تخلفات مندرج در آن خودداری نموده و در صورت ارتکاب تخلف میزان خسارت تعیین شده و تصمیم اتخاذ شده توسط بازرس و هیأت را بدون حق  هیچ‌گونه ادعایی در هر مرجعی با توجه به مفاد این تعهد پذیرا باشد. این قرارداد در هشت (۸) بند و پنجاه و هشت (۵۸) زیربند و دو (۲) تبصره و ۱۲ صفحه (که دو صفحه آن شامل جداول است) در دو نسخه تنظیم گردیده که هرکدام حکم واحد دارد.   محل مهر و امضای مسئول تاکسیرانی                                                  نام و نام خانوادگی و محل امضای                                                   در شهرداری/ سازمان                                                                       متقاضی  بهره‌برداری                                                        کد الف: تخلفات تاکسیران (دارنده پروانه تاکسیرانی) میزان خسارت و نوع اقدام ۲۰۱ عدم نظارت در انجام خدمت در نوبت (شیفت) معین شده در پروانه تاکسیرانی رانند تاکسی تابع تصمیمات هیأت ۲۰۲ عدم نظارت در انجام سرویس مشخص شده در پروانه   203 عدم نظارت در انجام خدمت در مسیر معین شده در پروانه   204 عدم نظارت در انجام خدمت در مکان و زمان معین شده (شهرداری/ سازمان) بر اساس برنامه حمل و نقل عمومی مسافر   205 عدم نظارت در انجام برنامه‌های مربوط به کشیک   206 عدم نظارت بر انجام نظافت بیرون و درون تاکسی   207 عدم نظارت در رعایت شئون اسلامی و اجتماعی  برابر دستورالعمل‌های ارایه شده   208 عدم نظارت بر نصب لوازم و اشیای غیرمجاز در تاکسی برابر دستورالعمل‌های ارایه شده   209 عدم نظارت بر استفاده از لباس فرم نظیف توسط راننده هنگام ارایه سرویس   210 عدم نصب پلاک کد شناسایی راننده بر روی شیشه عقب خودرو برای رویت از خارج و همچنین مسافر در داخل اتومبیل در محل قابل رویت (برابر دستورالعمل شهرداری/ سازمان)   211 سپردن تاکسی برای ارایه سرویس به افراد فاقد پروانه تاکسیرانی معتبر توقف تاکسی توسط بازرس سازمان در یکی از  پارکینگ‌های معین و تبعیت از تصمیمات هیأت ۲۱۲  بهره‌برداری از تاکسی در زمانی که پروانه  بهره‌برداری توسط مراجع ذیربط طبق مقررات اخذ یا به طور موقت تا صدور پروانه  بهره‌برداری جدید باطل شده است   213 اعلام نکردن علت عدم ارایه سرویس ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ توقف تاکسی به شهرداری/ سازمان   214 عدم نظارت بر رعایت نرخ‌های مصوب   215 عدم نصب کپسول آتش­نشانی آماده به کار در وسیله نقلیه   216 نداشتن برگ معاینه معتبر اتومبیل که توسط مراجع ذیربط صادر می‌گردد   217 نداشتن رنگ آمیزی، خط کشی و علایم قابل نقش و نصب در بدنه و ظاهر تاکسی مطابق مشخصات پروانه و دستورالعمل‌ها   218 عدم نصب تاکسی‌متر در صورت الزام به نصب و استفاده از آن و عدم نظارت بر استفاده از آن تابع تصمیمات هیأت ۲۱۹ عدم توجه به اخطارها و تذکرات بازرسین (شهرداری/ سازمان)   220 عدم انجام اضافه کار ساعتی حداکثر ۴ ساعت و یا بدون رعایت اتصال اضافه کار به ابتدا یا انتهای نوبت مورد تعهد   221 اطلاع ندادن مرخصی بیش از سه روز رانندگان کمکی به شهرداری/ سازمان که باعث تعطیل شدن یکی از نوبت‌های کاری مورد تعهد می‌شود.   222 عدم ارسال قسمت فوقانی برگ مخصوص ارسال به تاکسیرانی جدا شده از صورت جلسه تحویل و تحول تاکسی (موجود در پروانه تاکسیرانی) ظرف مدت ۲۴ ساعت به شهرداری/ سازمان از تاریخ تحویل تاکسی به راننده.   223 عدم ارسال قسمت زیرین برگ مخصوص ارسال به تاکسیرانی جدا شده از صورت جلسه تحویل و تحول تاکسی (موجود در پروانه تاکسیرانی) ظرف مدت ۲۴ ساعت به شهرداری/ سازمان از تاریخ فسخ قرارداد با راننده.         محل مهر و امضای مسئول تاکسیرانی                                                  نام و نام خانوادگی و محل امضای                             در شهرداری/ سازمان                                                                       متقاضی  بهره‌برداری                           فرم نمونه شماره ۱۲ شماره پروانه: . . . . . . . . . . . . . . . . .                              محل آرم شهرداری                                                     محل الصاق تاریخ صدور: . . . . . . . . . . . . . . . . .                             یا سازمان تاکسیرانی                                                            عکس                    مدت اعتبار از تاریخ صدور: . . . . . .      پروانه  بهره‌برداری (ویژه اشخاص حقیقی) به استناد ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به قانون راجع به تمرکز امور تاکسیرانی زیر نظر شهرداری   به موجب این پروانه آقای . . . . .  . . . . . . . . . . . فرزند  . . . . . . . . . . . . دارای شماره شناسنامه . . . . . . . . . صادره از . . . . . . . . . . . . .متولد سال . . . . . . . . دارنده پروانه تاکسیرانی شماره . . . . . . . . . . . . . . اجازه دارد از اتومبیل با مشخصات زیر: نام وسیله نقلیه . . . . . . . . . . . . . . . . . سیستم . . . . . . . . . . . . .تیپ . . . . . . . . . . مدل سال . . . . . . . . . . . . ظرفیت . . . . . .  . . تعداد سیلندر . . . . . . . . نوع سوخت . . . . . . . . . تعداد محور . . . . . . تعداد چرخ . . . . . . . .  شماره موتور . . . . . . . . . . . . . شماره شاسی . . . . . . . . . . . . . رنگ بدنه . . . . . . . . . . . . رنگ سقف . . . . . . . . . . . نوع خط کشی بدنه . . . . . . . . . . . . مشخصات آرم‌های منقوش در بدنه . . . . . . . . . . . . . . . . . . دارای پلاک شماره . . . . . . . . تحت عنوان تاکسی و جهت انجام سرویس . . . . . . . . . . . . . . . . . .در طول مدت اعتبار پروانه در امر حمل و نقل عمومی مسافر شهر . . . . . . . . . . . . .یهره‌برداری نماید. انتقال حقوق ناشی از پروانه معتبر با رعایت مقررات منوط به موافقت شهرداری/ سازمان تاکسیرانی می‌باشد.                                                                                                                              شهردار . . . . . . . . . . . . . . . .       مدیر عامل سازمان تاکسیرانی                                                           بسمی تعالی فرم نمونه شماره ۱۳ ” تقاضای صدور پروانه  بهره‌برداری جهت اشخاص حقوقی”  شهرداری . . . . . . . . . . . . .    سازمان . . . . . . . . . . . . . . . اینجانب . . . . . . . . . . نام خانوادگی . . . . . . . . . فرزند . . . . . . . . . . . . دارای شناسنامه شماره . . . . . . . . . . . . صادره از . . . . . . . . . . . . . . . . . با ارایه معرفی نامه شماره . . . . . . . . . . . . . . . . . مورخ . . . . . . . . . . . .به عنوان مدیرعامل شرکت . . . . . . . . . . . . . . .که دارای پروانه نمایندگی شماره . . . . . . . . . . . . . . . .مورخ  . . . . . . . . . . . . از آن شهرداری/ سازمان در امر حمل و نقل عمومی مسافر درون‌شهری می‌باشد جهت وسیله نقلیه با مشخصات: نام وسیله نقلیه . . . . . . . . . . . . . . . . . . سیستم . . . . . . . . . . . . .تیپ . . . . . . . . مدل سال . . . . . . . ظرفیت . . . . . . نفر، تعداد سیلندر . . . . . . . . . . . تعداد چرخ . . . . . . . . . . . . شماره موتور . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره شاسی . . . . . . . . . . . . . . . .رنگ بدنه . . . . . . . . مشخصات دیگر بدنه . . . . . . . . . . . . . . دارای پلاک رنگ . . . . . . . . . . . شماره . . . . . . . . . . . . . ضمن ارایه مدارک شماره . . . . . . . . . . . . . . . از مدارک سه گانه ذیل:      1. تصویر سند مالکیت وسیله نقلیه به نام شرکت و اصل سند.      2. تصویر سند مالکیت و اصل سند مالکیت به علاوه قرارداد نظارت.      3. پروانه بهره‌برداری. ” تقاضای صدور پروانه بهره‌برداری جهت اشخاص حقوقی”   نام و نام خانوادگی متقاضی                                         بسمی تعالی فرم نمونه شماره ۱۴ قرارداد واگذاری پروانه  بهره‌برداری        (ویژه اشخاص حقوقی) ۱- در این قرارداد واژه‌های زیر به جای  عبارت‌های مشروح بکار رفته است:       1-1- قانون: قانون الحاق یک تبصره به ماده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۹/۰۳/۲۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز چهارشنبه بیستم مردادماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۷۲/۰۶/۰۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.      2-1-آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون (موضوع بند یک) که در تاریخ ۱۰/۰۸/۷۴ به تصویب هیأت وزیران رسیده است.      3-1-دستورالعمل: عبارت است از روش‌های اجرایی که در قالب بخشنامه برای ایجاد هماهنگی در اجرای صحیح مفاد قانون و مقررات آیین‌نامه توسط شهرداری صادر می‌گردد.      4-1- شهرداری: عبارت است از شهرداری شهر . . . . . . . . . . . . . که در این قرارداد به عنوان دارنده امتیاز ارایه انواع سرویس‌های تاکسی شهری تحت مدیریت و در حیطه نظارت و مسئولیت خود (منبعث از قانون و آیین‌نامه) امتیاز  بهره‌برداری از امتیاز فوق را با شرایط مندرج در قرارداد به صورت پروانه  بهره‌برداری برای مدت معین به  بهره‌بردار اعطا می‌کند.      5-1- سازمان: عبارت است از سازمان تاکسیرانی شهر . . . . . . . . .  . . . . . که اساسنامه آن به استناد مفاد ماده ۸۴ قانون شهرداری به تصویب رسیده و دارای تأیید و موافقت وزارت کشور بوده و برابر مفاد اساسنامه جانشین شهرداری در اجرای قانون و آیین‌نامه گردیده است.      6-1- بهره‌بردار: فرد حقوقی است که مستند به قرارداد نمایندگی تاکسیرانی از (شهرداری/ سازمان) به نام خود و مالکیت حداقل . . . . . . دستگاه اتومبیل و نیز معرفی انواع وسیله نقلیه مناسب مطابق با ضوابط ماده سیزده آیین‌نامه و بر اساس موافقت‌نامه اصولی و به تعداد معین شده از طرف (شهرداری/ سازمان) و انعقاد این قرارداد حائز شرایط اخذ پروانه  بهره‌برداری محسوب می‌گردد.      7-1- موافقت نامه اصولی: نامه‌ای است که به وسیله (شهرداری/ سازمان) به شخص حقوقی متقاضی نمایندگی به ترتیب اولویت ثبت تقاضا و سایر اولویت‌های اعلام شده، جهت تشکیل شرکت و رعایت شرایط و تأمین موارد مندرج در آن و انعقاد قرارداد نمایندگی ظرف مهلت معین داده می‌شود.      8-1-پروانه  بهره‌برداری:  عبارت است از فرم مشخصی که به نام  بهره‌بردار و جهت ارایه سرویس معلوم با وسیله نقلیه مشخص، از طرف (شهرداری/ سازمان)، مستند به این قرارداد برای مدت معین صادر و تسلیم می‌گردد.      10-1- هیأت: هیئت انضباطی موضوع ماده ۱۵ آیین‌نامه.      11-1- سرویس: عبارت است از نوع خدمت که در پروانه  بهره‌برداری بر اساس قرارداد نمایندگی قید می‌شود.      12-1- مسیر تعیین شده: عبارت است از مبدأ و مقصد و مسیر بین آنها که در پروانه  بهره‌برداری قید می‌شود.     13-1-  مکان و زمان تعیین شده: عبارت است از مکان یا مراکز و مواعد مشخصی که در پروانه  بهره‌برداری قید می‌شود.      14-1- شئون اسلامی و اجتماعی: مقرراتی است که توسط (شهرداری/ سازمان) ابلاغ می‌شود.      15-1- مقررات حمل مسافر: مقرراتی است که توسط (شهرداری/ سازمان) ابلاغ می‌شود.       16-1- نوبت کاری: عبارت است از انجام هشت ساعت خدمت هر یک از وسایل نقلیه شرکت که دارای پروانه  بهره‌برداری معتبر باشد، در یکی از نوبت‌های انجام کار (صبح از ساعت ۶ تا اتمام ساعت ۱۴، عصر از ساعت ۱۵ تا اتمام ساعت ۲۲، شب از ساعت ۲۳ تا اتمام ساعت ۵ صبح).      17-1- نرخ: نرخ حمل و نقل مسافر که پس از تصویب مراجع ذیربط توسط (شهرداری/ سازمان) ابلاغ می‌شود.       18-1-سپرده حسن انجام تعهدات: ضمانت حسن انجام تعهدات موضوع قرارداد است که به صورت نقد یا اوراق بهادار، توسط  بهره‌بردار  به (شهرداری/ سازمان) سپرده می‌شود.       19-1-پلاک کد شناسایی وسیله نقلیه (تاکسی): عبارت است از شماره ثبت پروانه بهره‌برداری (به صورت کد) در دفاتر (شهرداری/ سازمان)، که می‌بایستی به صورت معین شده توسط (شهرداری/ سازمان) در وسیله نقلیه تاکسی مورد استفاده قرار گیرد.       20-1- بازرس: بازرس (شهرداری/ سازمان) است که صرفاً مسئولیت بازرسی در امور تاکسیرانی را دارد.       21-1-آدرس: نشانه  بهره‌بردار است که در متن قرارداد قید شده است و اقامتگاه وی شناخته می‌شود.      22-1- راننده: فردی است دارای پروانه معتبر تاکسیرانی و بدون تعهد ارایه سرویس در یک نوبت کامل کاری توسط تاکسی دیگر که برابر قرارداد کتبی یا شفاهی خصوصی با دارنده پروانه  بهره‌برداری متقبل ارایه یک نوبت کامل کاری ۸ ساعته توسط تاکسی  بهره‌بردار می‌شود.       23-1-اضافه کاری: عبارت است از انجام کار اضافه توسط راننده کمکی طرف قرارداد شخص حقوقی  بهره‌بردار، به میزان حداکثر چهار ساعت که زمان آن  می‌بایستی حداکثر چهار ساعت انتهایی نوبت قبل از نوبت مورد تعهد و یا چهار ساعت ابتدای نوبت بعد از نوبت مورد تعهد باشد.            2. طرفین قرارداد: این قرارداد در اجرای آیین‌نامه و نیز مستند به مفاد ماده ۱۱ آیین‌نامه و در قالب مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی بین (شهرداری/ سازمان) شهر . . . . . . . . . . . . . . . . . . .به نمایندگی؛ نام . . . . . . . . . . . . . . . . . نام خانوادگی . . . . . . . . . . . . . سمت . . . . . . . . . . . . . . . . از یک سو و  بهره‌بردار از سوی دیگر جهت اجرای مفاد آن منعقد می‌گردد.           3. مشخصات  بهره‌بردار: نام شرکت . . . . . . . . . . . . . . . . شماره و تاریخ ثبت شرکت . . . . . . . . . . . . . . . . شماره و تاریخ قرارداد نمایندگی . . . . . . . . . . . . . . نام و نام خانوادگی مدیرعامل شرکت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آدرس . . . . . . . . . . . .شهر . . . . . . . . . خیابان . . . . . . . . . . . . . .پلاک . . . . . . . . . . . . . .تلفن . . . . . . . . . . . . . ساکن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           4. موضوع قرارداد: واگذاری پروانه  بهره‌برداری از امتیاز شهرداری موضوع آیین‌نامه برای ارایه سرویس تاکسی شهری . . . . . . . . . از طرف شهرداری با وسیله نقلیه موضوع قرارداد که با ارایه سند مالکیت شماره . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مورخ . . . . . . . . . . . . . . . . . صادره توسط . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مثبوت به شماره . . . . . . . . . . . . . مورخ . . . . . . . . . . . . . . . . . و به گواهی بازدید مورخ . . . . . . . . . . . . . . . . . . بازرس از وسیله نقلیه، به عنوان وسیله نقلیه ملکی/ تحت قرارداد شماره . . . . . . . . . . . . . . . . مورخ . . . . .  . . . . . دفترخانه شماره . . . . . . . . . .  .   بهره‌بردار برای انجام مفاد قرارداد معرفی شده است.           5. مشخصات وسیله نقلیه معرفی شده و سرویس: نام وسیله نقلیه . . . . . . . . . . . . . . . . . سیستم . . . . . . . . . . . . .تیپ . . . . . . . . . . مدل سال . . . . . . . . . . . . ظرفیت . . . . . .  . . تعداد سیلندر . . . . . . . . نوع سوخت . . . . . . . . . تعداد محور . . . . . . شماره موتور . . . . . . . . . . . . . شماره شاسی . . . . . . . . . . . . . رنگ بدنه . . . . . . . . . . . . رنگ سقف . . . . . . . . . . . نوع خط کشی بدنه . . . . . . . . . . . . مشخصات آرم‌های منقوش در بدنه . . . . . . . . . . . . . . . . . . دارای شماره تاکسی . . . . . . . . . . . . . نوع سرویس که ارایه خواهد داد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            6. مدت قرارداد: از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت دو (۲) سال بوده و در صورت عدم تغییر شرایط مندرج در قرارداد هر بار برای مدت دو سال دیگر قابل تمدید است.   شرایط قرارداد:           7.  بهره‌بردار متعهد و ملتزم است:       1-7- هیچ وسیله نقلیه‌ای بدون پروانه  بهره‌برداری به نام شرکت را، جهت حمل مسافر مورد استفاده و بهره‌برداری قرار ندهد.       2-7-وسایل نقلیه شرکت که دارای پروانه هستند، صرفاً توسط رانندگان دارای پروانه تاکسیرانی معتبر مورد  بهره‌برداری قرار گیرند.       3-7-تصمیمات هیأت را بدون حق هرگونه اعتراضی پذیرا باشد.       4-7-فقط سرویس مندرج در پروانه  بهره‌برداری را ارایه دهد.       5-7-کلیه مفاد آیین‌نامه و مقررات و نیز دستورالعمل‌های صادره از سوی (شهرداری/ سازمان) و مفاد این قرارداد را رعایت نماید.       6-7- بلافاصله بعد از انعقاد قرارداد با وسیله نقلیه معرفی شده، ارایه سرویس در حداقل یک نوبت کامل کاری هشت ساعته را به وسیله راننده دارای پروانه تاکسیرانی معتبر ضمن تنظیم صورت جلسه تحویل و تحول موجود در پروانه تاکسیرانی و امضاء آن توسط  بهره‌بردار و تاکسیران و تحویل آن ظرف ۲۴ ساعت به (شهرداری/ سازمان) رأساً متقبل شود و در صورتی که مایل به انجام اضافه کار باشد با حداکثرانجام ۴ ساعت اضافه کاری از انتهای نوبت قبلی مورد تعهد راننده یا ۴ ساعت کار اضافی از ابتدای نوبت بعدی با درج در صورت جلسه تحویل و تحول موافقت نماید.      7-7- در صورت واگذاری تاکسی طبق قرارداد خصوصی برای انجام سرویس به شخص دارای پروانه معتبر تاکسیرانی که متقبل ارایه سرویس با تاکسی دیگری نمی‌باشد، حداقل یک نوبت کامل کاری را واگذار کند. بدیهی است  بهره‌بردار نمی‌تواند در واگذاری نیمی از یک نوبت و نیمی از نوبت دیگر را به عنوان یک نوبت کامل تلقی کند.      8-7- برای اعطای مرخصی سالیانه به راننده به مدت حداکثر یک ماه که منجر به تعطیلی حداقل یک نوبت کامل کاری می‌شود، ۱۵ روز قبل از شروع مرخصی راننده تکلیف خود را به یکی از صور ذیل با (شهرداری/ سازمان) روشن نماید. ۷-۸-۱- اعطای استفاده از مرخصی حداکثر یک ماهه با معرفی فرد جانشین دارنده پروانه معتبر تاکسیرانی (راننده کمکی) که فاقد تعهد ارایه سرویس در تاکسی دیگر باشد در نوبت مربوطه و در مدت مرخصی. ۷-۸-۲- اعطای استفاده از مرخصی حداکثر یک ماهه به راننده بدون معرفی جانشین بوده و لیکن سایر نوبت‌های ارایه سرویس کماکان در صورت داشتن راننده دایر باشد. ۷-۸-۳- درخواست استفاده از مرخصی حداکثر یک ماهه راننده با تعطیل کلیه نوبت‌های کار و همراه با استفاده شخصی از وسیله نقلیه ملکی یا تحت قرارداد در مدت مرخصی مشروط بر آنکه سایر نوبت‌ها توسط رانندگان دیگر مورد تعهد برای ارایه سرویس نباشد و در غیر این، ارایه توافق رانندگان کلیه نوبت‌ها به (شهرداری/ سازمان) ضروری است. استفاده از مفاد این بند مشروط به آن است که چهار پنجم وسایل نقلیه شرکت مشغول کار باشند. تبصره ۱: مدت مرخصی اضطراری بدون رعایت ضوابط فوق برای نوبت کاری راننده کمکی حداکثر ۳ روز است که پس از پایان مرخصی،  بهره‌بردار علت را به (شهرداری/ سازمان) گزارش خواهد کرد. تبصره ۲: موافقت با مرخصی رانندگان کمکی تابع قرارداد خصوصی بین  بهره‌بردار و راننده کمکی بوده و لیکن  بهره‌بردار می‌بایستی چنانچه مدت مرخصی راننده کمکی بیش از سه روز باشد، (شهرداری/ سازمان را مطلع کند.      9-7- مسیر و زمان‌های شروع و خاتمه هر نوبت کاری سرویس مندرج در پروانه  بهره‌برداری و پروانه تاکسیرانی را به موقع اجرا گذارد.      10-7-کلیه برنامه‌های کشیک را انجام داده و مسئولیت انجام کشیک رانندگان را عهده‌دار شود.     11-7- در انجام نظافت بیرون و داخل تاکسی و رعایت شئونات اسلامی و اجتماعی و عدم نصب لوازم و اشیای غیرمجاز در وسیله نقلیه (تاکسی) برابر دستورالعمل‌های ارایه شده اقدام کرده و مسئولیت عملکرد رانندگان را نیز عهده‌دار شود.     12-7- برابر دستورالعمل (شهرداری/ سازمان) برای رانندگان لباس فرم تهیه تا هنگام ارایه سرویس ضمن استفاده از لباس فرم نظیف پلاک کد شناسایی راننده و وسیله نقلیه را داخل تاکسی در معرض دید مسافران قرار دهند و همچنین کد شناسایی راننده را نیز در شیشه عقب از داخل چنان نصب کند که از خارج توسط مسافران قابل رویت باشد. مسئولیت اجرای این بند توسط رانندگان را به عهده بگیرد.     13-7-وسیله نقلیه (تاکسی) را برای ارایه سرویس به افراد فاقد پروانه تاکسیرانی معتبر واگذار نکند.     14-7- زمانی که پروانه  بهره‌برداری توسط مراجع ذیربط طبق مقررات اخذ یا به طور موقت تا صدور پروانه  بهره‌برداری جدید باطل شده است، از تاکسی  بهره‌برداری نکرده و تاکسی را در پارکینگ مورد نظر مراجع مذکور و یا (شهرداری/ سازمان) متوقف سازد.     15-7- ظرف ۴۸ ساعت از تاریخ توقف تاکسی علت عدم ارایه سرویس را به (شهرداری/ سازمان) گزارش کند.     16-7- نرخ‌های مصوب را رعایت کرده و مسئولیت عملکرد رانندگان نسبت به رعایت نرخ‌های مصوب را نیز عهده‌دار شود.     17-7- طبق دستورالعمل ضمن نصب تاکسی‌متر و استفاده از آن مسئولیت رعایت بند توسط رانندگان را عهده‌دار شوند.     18-7- به هنگام ارایه سرویس از حمل مسافر امتناع نکرده و از حمل مسافر با اعمال شرایط شخصی و خارج از مقررات خودداری نماید.     19-7- رانندگان در مواردی که بنا به دلایل نقص فنی اتومبیل یا پایان نوبت کاری یا بنا به اضطرار قابل توجیه امکان پذیرش مسافر را ندارند، تابلو خارج از سرویس را برابر دستورالعمل نصب نمایند.     20-7- خود و رانندگان به اخطارها و تذکرات بازرسین (شهرداری/ سازمان) توجه کامل نماید.     21-7- به منظور تأمین تعهدات فوق، اقدامات پیش‌بینی شده در مقابل هر یک از تخلفات منعکس در جدول تخلفات را پذیرا بوده و خسارت‌های تعیین شده در جدول مندرج در این قرارداد را ظرف مدت یک ماه از تاریخ صدور برگ اخطاریه توسط بازرسین (شهرداری/ سازمان) به حساب معین شده در برگ اخطاریه واریز نماید. در صورت اعتراض به تشخیص بازرس ظرف مهلت مذکور اعتراض خود را کتباً و همراه با مستندات و مدارک لازم به دفتر هیأت رأساً تسلیم و رسید دریافت نماید یا با پست سفارشی به دفتر هیأت ارسال دارد و تصمیمات هیأت را که قطعی و لازم الاجراست ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا برگ اخطاریه هیأت به مورد اجرا گذارد.     22-7- چنانچه به خسارت تعیین شده در برگ اخطاریه بازرس، ظرف مهلت یک ماه اعتراض ننماید و مبلغ خسارت را نیز به حساب معین شده پرداخت نکند و یا ظرف یک ماه از تاریخ صدور برگ اخطاریه هیأت مبلغ خسارت معینه را تأدیه نکند مکلف به پرداخت خسارت به میزان دو برابر مقدار مندرج در برگ اخطاریه می‌باشد و (شهرداری/ سازمان) را نیز مخیر می‌نماید پس از انقضای مهلت پرداخت، خسارت وارده را از محل ضمانت حسن انجام کار وی که به (شهرداری/ سازمان) سپرده است به نحو ممکن استیفا کند.     23-7-مبلغ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ریال به صورت نقد یا سفته به عنوان ضمانت حسن انجام قرارداد و تعهدات آن در اختیار (شهرداری/ سازمان) قرار داده و هر زمان که (شهرداری/ سازمان) ابلاغ نماید، نسبت به تأمین مبلغ کسری سپرده ظرف یک هفته اقدام کند. در غیر این صورت تابع تصمیمات هیأت باشد.     24-8- مبلغ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ریال به عنوان هزینه اولیه خدمات صدور پروانه  بهره‌برداری و همچنین ماهانه مبلغ  . . . . . . . . . . . . . . . . . ریال بابت هزینه خدمات جاری (شهرداری/ سازمان) در امور تاکسیرانی برابر مصوبه شورای اسلامی شهر یا جانشین قانونی آن پرداخت نماید.     25-9- مفاد جداول به شرح صفحه ۴۹ مشتمل بر ۱۸ بند از کد ۳۰۱ تا ۳۱۸ را رعایت کرده و از انجام تخلفات مندرج در آن خودداری نموده و در صورت ارتکاب تخلف میزان خسارت تعیین شده و تصمیم اتخاذ شده توسط بازرس و هیأت را بدون حق  هیچ‌گونه ادعایی در هر مرجعی با توجه به مفاد این تعهد پذیرا باشد. این قرارداد در هشت (۸) بند و پنجاه و هشت (۵۸) زیربند و دو (۲) تبصره و ۱۰ صفحه (که یک صفحه آن شامل جداول است) در دو نسخه تنظیم گردیده که هرکدام حکم واحد دارد.   محل مهر و امضای مسئول تاکسیرانی                                                  نام و نام خانوادگی و محل امضای                           در شهرداری/ سازمان                                                                متقاضی  بهره‌بردار شخص حقوقی                    کد الف: تخلفات تاکسیران (دارنده پروانه تاکسیرانی) میزان خسارت و نوع اقدام ۳۰۱ عدم اعلام تغییر وضعیت حقوقی شرکت با موضوع حمل و نقل عمومی مسافر تا زمانی که به نمایندگی شهرداری در امر حمل و نقل عمومی مسافر درون‌شهری فعالیت دارد؛ ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ تغییر وضعیت حقوقی توقف فعالیت تا اتخاذ تصمیم از طرف هیأت ۳۰۲ به­کارگیری اتومبیل‌هایی که پروانه  بهره‌برداری برای آنها اخذ نشده است. توقف وسیله نقلیه در پارکینگ تا اتخاذ تصمیم از طرف هیأت ۳۰۳ عدم اعلام تعداد اتومبیل‌های مشغول به کار شرکت در صورتی که از تعداد تعیین شده بیشتر یا کمتر باشد. تصمیم از طرف هیأت ۳۰۴ عدم ارایه نسخه دوم قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی به شهرداری/ سازمان تصمیم از طرف هیأت ۳۰۵ عدم استفاده از دفتر و توقفگاه مناسب برابر ضوابط تعیین شده توسط (شهرداری/ سازمان) تصمیم از طرف هیأت ۳۰۶ عدم ارایه سرویس تاکسی برابر مشخصات قرارداد حداقل یک نوبت کاری ۸ ساعته برای هر اتومبیل شرکت تصمیم از طرف هیأت ۳۰۷ عدم اعلام اینکه تعداد اتومبیل‌های شرکت از چهار پنجم تعداد اتومبیل‌های ارایه شده جهت سرویس بیشتر یا کمتر گردد. بیشتر از ۲۴ ساعت. تصمیم از طرف هیأت ۳۰۸ عدم انجام برنامه‌های کشیک تعیین شده تصمیم از طرف هیأت ۳۰۹ عدم انجام نظافت بیرون و درون تاکسی برابر دستورالعمل‌های صادره تصمیم از طرف هیأت ۳۱۰ عدم رعایت شئون اسلامی برابر دستورالعمل‌های صادره توسط کارکنان شرکت تصمیم از طرف هیأت ۳۱۱ عدم استفاده از لباس فرم نظیف توسط رانندگان شرکت به هنگام ارایه سرویس تصمیم از طرف هیأت ۳۱۲ عدم نصب کد شناسایی راننده در وسیله نقلیه (تاکسی) در داخل اتومبیل در محل قابل رویت مسافر و شیشه عقب اتومبیل به نحوی که از بیرون قابل رویت باشد تعیین خسارت در محل ۳۱۳ عدم تجهیز شرکت به سیستم ارتباطی یا ارایه اشتراک در سیستم ارتباطی شرکت‌های مشابه در صورت اعلام شهرداری مبنی بر استفاده از سیستم ارتباطی تصمیم از طرف هیأت ۳۱۴ واگذاری سهام شرکت تحت هر عنوان به اشخاص دیگر بدون اطلاع شهرداری تصمیم از طرف هیأت ۳۱۵ عدم رعایت نرخ‌های مصوب و عدم نصب و استفاده از تاکسی‌متر برابر دستورالعمل‌های صادره تعیین خسارت در محل ۳۱۶ امتناع از حمل مسافر برابر شرایط مقرر توسط شهرداری و یا حمل مسافر خارج از شرایط مصوب تعیین خسارت در محل ۳۱۷ عدم توجه کامل به اخطارها و تذکر بازرسین شهرداری تصمیم از طرف هیأت ۳۱۸ استفاده از وسایل نقلیه‌ای که پروانه  بهره‌برداری آن به نام شرکت نیست به منظور حمل و نقل عمومی مسافر توقف وسیله نقلیه در پارکینگ تا اتخاذ تصمیم از طرف هیأت     محل مهر و امضای مسئول تاکسیرانی                                                  نام و نام خانوادگی و محل امضای                                                 در شهرداری/ سازمان                                                      متقاضی  بهره‌بردار شخص حقوقی             فرم نمونه شماره ۱۵ محل آرم شهرداری                                                                                                                    شماره پروانه: . . . . . . . . . . . یا سازمان تاکسیرانی                                                                                                                   تاریخ صدور: . . . . . . . . . . .                                                                                                                               مدت اعتبار از تاریخ صدور: . . . . . . . . . . . پروانه  بهره‌برداری (ویژه اشخاص حقوقی) به استناد ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی زیر نظر شهرداری   به موجب این پروانه شرکت/ مؤسسه . . . . .  . . . . . . . . . . . دارای پروانه نمایندگی شماره  . . . . . . . . . . . . از شهرداری/ تاکسیرانی اجازه دارد از اتومبیل با مشخصات (نام وسیله نقلیه . . . . . . . . . . . . . . . . . سیستم . . . . . . . . . . . تیپ . . . . . . . . . . مدل سال . . . . . . . . . . . . ظرفیت . . . . . .  . . تعداد سیلندر . . . . . . . . نوع سوخت . . . . . . . . . تعداد محور . . . . . . تعداد چرخ . . . . . . . .  شماره موتور . . . . . . . . . . . . . شماره شاسی . . . . . . . . . . . . .  رنگ بدنه . . . . . . . . . . . . رنگ سقف . . . . . . . . . . . نوع خط کشی بدنه . . . . . . . . . . . . مشخصات آرم منقوش در بدنه . . . . . . . . . . . . . . . . . . دارای پلاک شماره . . . . . . . . تحت عنوان تاکسی و جهت انجام سرویس . . . . . . . . . . . . . . . .) در طول مدت اعتبار پروانه در امر حمل و نقل عمومی مسافر شهر . . . . . . . . . . . . .  بهره‌برداری نماید.                                                                                                                                                  شهرداری . . . . . . . . . . . . . . .       مدیر عامل سازمان تاکسیرانی                                         بسمی تعالی     فرم و آگهی نمونه شماره ۱۶:                                                                                   شماره: . . . . . . . . . . . “آگهی پذیرش نماینده برای حمل و نقل                  محل آرم                                             تاریخ: . . . . . . . . . .                     عمومی مسافر درون‌شهری با تاکسی”                        شهرداری/ سازمان تاکسیرانی شهر . . . . . . . . . . . . . . . . در نظر دارد در اجرای قانون تمرکز تاکسیرانی زیر نظر شهرداری و مستند به مفاد مواد ۳ و ۱۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب هیأت محترم دولت و نیز به رعایت ضوابط شورای عالی ترافیک به تعداد معدودی از اشخاص حقوقی واجد شرایط نمایندگی حمل و نقل عمومی مسافر درون‌شهری با تاکسی را واگذار نماید. داوطلبین از تاریخ انتشار این آگهی یک ماه فرصت دارند که تقاضای خود را به شهرداری/ سازمان تاکسیرانی شهر . . . . . . . . . . . . . . . به آدرس . . . . . . . . . . . . . . تحویل و رسید دریافت نمایند. شهرداری/ سازمان تاکسیرانی شهر . . . . . . . . . . . . . . . .در رد یا قبول درخواست‌ها مختار است. الف: انواع اشخاص حقوقی که می‌توانند از شهرداری/ سازمان تاکسیرانی شهر درخواست اعطای نمایندگی نمایند: الف/۱: شرکت تعاونی متشکل از اشخاص حقیقی دارنده پروانه  بهره‌برداری اشخاص حقیقی که تا تاریخ تصویب آیین‌نامه اجرایی (۷۴/۰۸/۱۰) دارای تاکسی بوده و برابر مقررات قانون و آیین‌نامه موفق به دریافت پروانه  بهره‌برداری برای تاکسی خود شده باشند، می‌توانند تقاضای خود را منطبق با شرایط این آگهی مبنی بر اعلان آمادگی جهت تشکیل شرکت تعاونی حمل و نقل عمومی مسافر درون‌شهری با تاکسی را به شهرداری/ سازمان تاکسیرانی بدهند. مشروط بر اینکه اعضای تعاونی پروانه  بهره‌برداری خود را به شرکت واگذار کنند. این­گونه شرکت‌ها با احراز شرایط برای تکمیل تعداد موردنظر شهرداری/ سازمان تاکسیرانی از اولویت برخوردار بوده و شرط رعایت مدل وسیله نقلیه در مورد آنها اعمال نخواهد شد. الف/۲: اشخاص حقیقی یا حقوقی (موسسات و شرکت‌ها) که با احراز شرایط اقدام به تأسیس شرکت موردنظر شهرداری بنمایند. ب: شرایط عمومی شرکت یا موسسه‌ای که نمایندگی به او قابل اعطا است: ب/ ۱: موضوع شرکت یا موسسه، حمل و نقل عمومی مسافر درون‌شهری با تاکسی باشد. ب/ ۲: شرکت یا موسسه مستند به بند ۲ ماده ۱۳ آیین‌نامه مالکیت حداقل . . . . . . . . . . . دستگاه وسیله نقلیه از انواع پذیرفته شده مطابق ضوابط (سواری، استیشن، خودرو مناسب دیگر) با مشخصات زیر را: ب/۲/۱: مدل وسیله نقلیه حداکثر ۵ مدل پایین‌تر از مدل سال باشد. ب/۲/۲: ظرفیت هر وسیله نقلیه . . . . . . . . . . نفر باشد. ب/۲/۳: تعداد سیلندر وسیله نقلیه حداقل . . . . . . . . . . .سیلندر باشد. ب/۲/۴: نوع سوخت وسیله نقلیه . . . . . . . . . . . . . باشد. داشته باشد. ب/۳: شرکت دارای دفتر مناسبی به مساحت حداقل . . . . . . . . . . . . مترمربع باشد که مجهز به محلی برای نشستن ارباب رجوع و محل استراحت رانندگان و سرویس بهداشتی است. ب/۴: شرکت دارای توقفگاه مناسب برای وسایل نقلیه تحت تملک و یا تحت قرارداد (به ازای هر دو دستگاه وسیله نقلیه حداقل یک پارکینگ) باشد. ب/۵: معرفی حداقل یک شماره تلفن تحت مالکیت شرکت. ب/۶: قبول نمایندگی به مدت . . . . . . . . . . سال از تاریخ انعقاد قرارداد.  نحوه ارایه تقاضا: اشخاص داوطلب از تاریخ انتشار این اگهی یک ماه مهلت دارند، که فرم تقاضای ذیل را تکمیل و به دفتر شهرداری/ سازمان تاکسیرانی تحویل و رسید دریافت دارند.       فرم اعلام آمادگی برای پذیرش نمایندگی شهرداری سازمان تاکسیرانی شهر اینجانب . . . . . . . . . . . . . . . . .  فرزند . . . . . . . . . . . . . . . . دارنده شماره شناسنامه . . . . . . . . . . . . . . .  صادره از . . . . . . . . . . . . . . . . . به موجب معرفی نامه پیوست به نمایندگی از طرف هیأت موسس شرکت . . . . . . . . . . . .با اطلاع از مفاد قانون و آیین‌نامه و مفاد این آگهی داوطلب دریافت نمایندگی حمل و نقل عمومی مسافر درون‌شهری با تاکسی از شهرداری/ سازمان تاکسیرانی شهر . . . . . . . . . . . . . .در قالب انعقاد قرارداد موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی می‌باشم. در این راستا توانایی موسسین را برای: ۱-معرفی . . . . . . . . . . دستگاه اتومبیل با مشخصات ضمیمه این درخواست ۲-معرفی دفتر و توقفگاه مناسب با مشخصات ضمیمه این درخواست ۳-معرفی تلفن به تعداد . . . . . . . . . . . .دستگاه ۴-تأسیس شرکت با موضوع حمل و نقل عمومی مسافر درون‌شهری با تاکسی. را مستند به مدارک ضمیمه درخواست اعلان می‌دارم. خواهشمند است بررسی و در صورت موافقت نسبت به صدور موافقت‌نامه اصولی برای تأسیس شرکت و تهیه امکانات اقدام فرمایید.     آدرس و محل امضای متقاضی: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .         بسمی تعالی فرم نمونه شماره ۱۷ “موافقت‌نامه اصولی برای تأسیس شرکت حمل و نقل عمومی مسافر درون‌شهری با تاکسی” آقا/ خانم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .نماینده شرکت در شرف تأسیس . . . . . . . . . . . . . . . . . . .بدین وسیله و در صورتی‌که ظرف مدت . . . . . . . . . . . .ماه از تاریخ صدور این موافقت‌نامه حائز شرایط ذیل: ۱- تأسیس و ثبت شرکت که اساسنامه آن دارای مشخصات ذیل باشد: ۱/۱: هدف شرکت، مندرج در اساسنامه مصوب و ثبت شده عبارت باشد از: “حمل و نقل عمومی مسافر درون‌شهری به نمایندگی از طرف شهرداری شهر . . . . . . . . . . . جهت ارایه سرویس‌های معین شده در پروانه‌ها ی  بهره‌برداری”. ۱/۲: مدت شرکت، ۵ سال تمام خورشیدی که هر بار با تصویب مجمع عمومی و تأیید شهرداری/ سازمان تاکسیرانی برای مدت ۵ سال دیگر تمدید خواهد شد. ۱/۳: مدیرعامل شرکت دارای اختیارات لازم برای انعقاد قرارداد و قبول تعهدات به نام شرکت باشد. ۱/۴: سرمایه شرکت که عبارت است از: ۱/۴/۱: حداقل مبلغ . . . . . . . . . . . . . . . . .ریال که . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .آن  می‌بایستی نقداً بنام شرکت به حساب بانکی تودیع گردیده و پرداخت بقیه ظرف یک سال تعهد شود. ۱/۴/۲: مبلغ بهای ارزیابی شده تعداد . . . . . . . . . . . . . . دستگاه اتومبیل برابر فهرست پیوست که به تأیید شهرداری/ سازمان تاکسیرانی رسیده و توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است. ۲- ارایه سند ملکی یا اجاره رسمی توقفگاه مناسب به نام شرکت با حداقل ظرفیت. . . . . . . . . . . .(یک دوم) اتومبیل‌هایی که شرکت در نظر دارد تحت مالکیت یا قرارداد خود با اخذ پروانه  بهره‌برداری بکار اندازد. ۳- ارایه سند ملکی یا اجاره رسمی دفتر مناسب کار که تجهیزات و تأسیسات آن به تأیید شهرداری/ سازمان تاکسیرانی رسیده باشد. ۴- ارایه سند مالکیت یا اجاره رسمی حداقل یک خط تلفن. ۵- انعقاد قرارداد نمایندگی به مدت ۵ سال تمام خورشیدی. توضیح: مبلغ . . . . . . . . . . . . . ریال پرداختی به حساب شماره . . . . . . . . . . . . . . بانک ملی ایران شعبه . . . . . . . . به موجب فیش شماره . . . . . . . . . . . . . . . . . .مورخ . . . . . . . . . بابت تضمین انعقاد قرارداد ظرف مهلت . . . . . . . . . . ماه از تاریخ دریافت موافقت‌نامه اصولی توسط متقاضی است و در صورتی که ظرف مدت مذکور در این موافقت‌نامه متقاضی موفق به تکمیل و ارایه مدارک نشود مبلغ مذکور به نفع شهرداری/ سازمان تاکسیرانی ضبط و متقاضی حق ادعای هیچ‌گونه خسارتی را در هیچ مرجعی ندارد. شهردار/ سازمان تاکسیرانی شهر . . . . . . . . .     بسمی تعالی فرم نمونه شماره ۱۸ “درخواست صدور پروانه نمایندگی برای حمل و نقل عمومی مسافر درون‌شهری” شهرداری/ سازمان تاکسیرانی شهر . . . . . . . . . . . . . . . عطف به موافقت‌نامه اصولی شماره . . . . . . . . مورخ . . . . . . . . . . . اینجانب . . . . . . . . . . . . . فرزند . . . . . . . . . . . .مدیرعامل شرکت . . . . . . . . . . . . . . . به موجب نمایندگی شماره  . . . . . . . . . . . . مورخ . . . . . . . . . . . . از طرف شرکت متبوع خود که طی شماره . . . . . . . . . . .. . . . . .مورخ . . . . در دفتر ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده با ارایه مدارک ضمیمه و به شرح ذیل (مذکور در موافقت نامه اصولی) تقاضای صدور پروانه نمایندگی حمل و نقل عمومی مسافر درون‌شهری با تاکسی با نام شرکت . . . . . . . . . . . . . . .از آن شهرداری/ سازمان تاکسیرانی را دارم. ۱- ۲- ۳- ۴- ۵- نام و نام خانوادگی                 مدیرعامل شرکت                       بسمی تعالی فرم نمونه شماره ۱۹ “صدور عقد قرارداد با متقاضی نمایندگی” دفترخانه اسناد رسمی شماره . . . . . . . . . . . .   بدین وسیله آقای . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مدیر عامل شرکت . . . . . . . . . . که طی نامه شماره . . . . . . . مورخ . . . . . . . . . . . . .شرکت مذکور به نمایندگی معرفی شده است همراه با سه نسخه از فرم مربوط جهت عقد قرارداد با آن دفترخانه معرفی می‌شود. خواهشمند است پس از امضا، نسخه دوم و سوم را جهت ضبط در سوابق به این (شهرداری/ سازمان) اعاده فرمایند.     شهرداری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر . . . . . .                                     بسمی تعالی فرم نمونه شماره ۲۰ “قرارداد نمایندگی حمل و نقل عمومی مسافر” ۱- در این قرارداد واژه‌های زیر به جای  عبارت‌های مشروح بکار رفته است:       1-1- قانون: قانون الحاق یک تبصره به ماده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۹/۰۳/۲۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز چهارشنبه بیستم مردادماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۷۲/۰۶/۰۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.       2-1-آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون (موضوع بند یک) که در تاریخ ۷۴/۰۸/۱۰ به تصویب هیأت وزیران رسیده است.      3-1-دستورالعمل: عبارت است از روش‌های اجرایی که در قالب بخشنامه برای ایجاد هماهنگی در اجرای صحیح مفاد قانون و مقررات آیین‌نامه توسط شهرداری صادر می‌گردد.      4-1-شهرداری: عبارت است از شهرداری شهر . . . . . . . . . . . . . که در این قرارداد به عنوان دارنده امتیاز ارایه انواع سرویس‌های تاکسی شهری تحت مدیریت و در حیطه نظارت و مسئولیت خود (منبعث از قانون و آیین‌نامه) امتیاز  بهره‌برداری از امتیاز فوق را با شرایط مندرج در قرارداد به صورت پروانه  بهره‌برداری برای مدت معین به  بهره‌بردار اعطا می‌کند.      5-1-سازمان: عبارت است از سازمان تاکسیرانی شهر . . . . . . . . .  . . . . . که اساسنامه آن به استناد مفاد ماده ۸۴ قانون شهرداری به تصویب رسیده و دارای تأیید و موافقت وزارت کشور بوده و برابر مفاد اساسنامه جانشین شهرداری در اجرای قانون و آیین‌نامه گردیده است.       6-1-نماینده سازمان: شخص حقوقی است که پس از طی مراحل مندرج در آیین‌نامه و دستورالعمل مربوطه موفق به کسب نمایندگی شهرداری برای حمل و نقل عمومی مسافر درون‌شهری در قالب مفاد قرارداد گردد.       7-1-موافقت نامه اصولی: نامه‌ای است که به وسیله (شهرداری/ سازمان) به نماینده شخص حقوقی در شرف تأسیس که متقاضی اخذ نمایندگی از شهرداری برای حمل و نقل عمومی مسافر درون‌شهری به نمایندگی سازمان تاکسیرانی به ترتیب اولویت ثبت تقاضا و سایر اولویت‌های اعلام شده، جهت تشکیل شرکت و رعایت شرایط و تأمین موارد مندرج در آن و انعقاد قرارداد نمایندگی ظرف مهلت معین داده می‌شود.       8-1-پروانه  بهره‌برداری:  عبارت است از فرم مشخصی که به نام  بهره‌بردار و جهت ارایه سرویس معلوم با وسیله نقلیه مشخص، از طرف (شهرداری/ سازمان)، مستند به این قرارداد برای مدت معین صادر و تسلیم می‌گردد.       9-1-هیأت: هیئت انضباطی موضوع ماده ۱۵ آیین‌نامه اجرایی.       10-1-سرویس: عبارت است از نوع خدمت که در پروانه  بهره‌برداری بر اساس قرارداد نمایندگی قید شده است.       11-1- مسیر تعیین شده: عبارت است از مبدأ و مقصد و مسیر بین آنها که در پروانه  بهره‌برداری قید می‌شود.       12-1- مکان و زمان تعیین شده: عبارت است از مکان یا مراکز و مواعد مشخصی که در پروانه  بهره‌برداری قید می‌شود.      13-1- شئون اسلامی و اجتماعی: مقرراتی است که توسط (شهرداری/ سازمان) ابلاغ می‌شود.      14-1-مقررات حمل مسافر: مقرراتی است که توسط (شهرداری/ سازمان) ابلاغ می‌شود.      15-1- نوبت کاری: عبارت است از انجام ۸ ساعت خدمت هر یک از وسایل نقلیه شرکت، (نماینده شهرداری) که دارای پروانه بهره‌برداری معتبر باشد در یکی از نوبت‌های انجام کار (صبح از ساعت ۶ تا ساعت ۱۴، عصر از ساعت ۱۴ تا ساعت ۲۲، شب از ساعت ۲۲ تا ساعت ۶ صبح).      16-1- نرخ: نرخ حمل و نقل مسافر که پس از تصویب مراجع ذیربط توسط (شهرداری/ سازمان) ابلاغ می‌شود.      17-1- سپرده حسن انجام تعهدات: ضمانت حسن انجام تعهدات موضوع قرارداد است که به صورت نقد یا اوراق بهادار، توسط نماینده شهرداری  به (شهرداری/ سازمان) سپرده می‌شود.       18-1-پلاک کد شناسایی وسیله نقلیه (تاکسی): عبارت است از شماره ثبت پروانه  بهره‌برداری (به صورت کد) در دفاتر (شهرداری/ سازمان)، که  می‌بایستی به صورت معین شده توسط (شهرداری/ سازمان) در وسیله نقلیه تاکسی مورد استفاده قرار گیرد.       19-1- سیستم ارتباطی: عبارت از وسایلی است که به وسیله آن راننده با دفتر شرکت و یا دیگر رانندگان شرکت ارتباط برقرار     می‌نماید، مانند تلفن، بی‌سیم  و  . . .       20-1- بازرس: بازرس (شهرداری/ سازمان) کسی است که صرفاً مسئولیت بازرسی در امور تاکسیرانی را دارد.       21-1-آدرس: نشانه نماینده شهرداری است که در متن قرارداد قید شده است و اقامتگاه وی شناخته می‌شود.       22-1-راننده: فردی است دارای پروانه معتبر تاکسیرانی و بدون تعهد ارایه سرویس در یک نوبت کامل کاری توسط تاکسی دیگر که برابر قرارداد کتبی یا شفاهی خصوصی با دارنده پروانه  بهره‌برداری، متقبل ارایه یک نوبت کامل کاری ۸ ساعته توسط تاکسی  بهره‌بردار می‌شود.       23-1-اضافه کاری: عبارت است از انجام کار اضافه توسط راننده کمکی طرف قرارداد شخص حقوقی  بهره‌بردار، به میزان حداکثر چهار ساعت که زمان آن  می‌بایستی حداکثر چهار ساعت انتهایی نوبت قبل از نوبت مورد تعهد و یا چهار ساعت ابتدای نوبت بعد از نوبت مورد تعهد باشد.         2. طرفین قرارداد: این قرارداد در اجرای تبصره ذیل ماده ۳ و بند ۴ ماده ۱۳ آیین‌نامه و در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی بین (شهرداری/ سازمان) شهر . . . . . . . . . . . . . . . . به عنوان صاحب امتیاز حمل و نقل عمومی مسافر درون‌شهری به نمایندگی آقای . . . . . . . . . . . . . . . فرزند . . . . . . . . .. . . . . . . .به شماره شناسنامه . . . . . . . . . . . . . .  (شهردار/ مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهر . . . . . . . . . . . . . . ) از یک سو و آقای . . . . . . . . . . . . . . . فرزند . . . . . . . . .. . . . . . . .به شماره شناسنامه . . . . . . . . . . . . . .  که طی نامه شماره . . . . . . . . . . . . . . . مورخ . . . . . . . . . . .به عنوان مدیر عامل شرکت حمل و نقل عمومی مسافر درون‌شهری . . . . . . . . . . . . . . . .معرفی گردیده و شرکت متبوع وی به شماره  . . . . . . . . . . . . . . . . .مورخ . . . . . . . . . . . . . . . در دفتر ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است؛ جهت اجرای مفاد آن منعقد می‌گردد.         3. موضوع قرارداد: واگذاری نمایندگی در امر حمل و نقل عمومی مسافر درون‌شهری در شهر . . . . . . . . . . . . . . . . برای مدت ۵ سال با توجه به مفاد قانون و آیین‌نامه مربوط (در صورت عدم تغییر شرایط مندرج در قرارداد، هر بار برای مدت ۵ سال دیگر قابل تمدید است) با شرایط زیر:       4. شرایط قرارداد: ۴-۱- شرکت متعهد می‌گردد وضعیت حقوقی خود را با موضوع حمل و نقل عمومی مسافر درون‌شهری تا موقعی که به نمایندگی شهرداری در این امر فعالیت می‌نماید، حفظ نماید. ۴-۲- شرکت متعهد می‌گردد از به کارگیری اتومبیل‌های سواری، استیشن یا خودروی مناسب دیگر که بیشتر از پنج مدل پایین‌تر از مدل همان سال باشد، خودداری نماید. تبصره: مدل وسیله نقلیه در مورد شرکت‌های تعاونی موضوع آیین‌نامه فقط در مورد اتومبیل‌های ملکی شرکت رعایت نخواهد شد. ۴-۳- شرکت متعهد می‌گردد برای به کارگیری اتومبیل‌های تحت مالکیت و قرارداد خود مبادرت به اخذ پروانه  بهره‌برداری برای هر یک از (شهرداری/ سازمان) نماید. ۴-۴- شرکت متعهد می‌گردد با توجه به تبصره ۱ بند ۲ ماده ۱۳ آیین‌نامه در هیچ زمان تعداد اتومبیل‌های دارای پروانه  بهره‌برداری خود را اعم از ملکی یا قراردادی از تعداد . . . . . . . . .دستگاه کمتر و از تعداد . . . . . . . . . دستگاه بیشتر ننماید. ۴-۵- شرکت متعهد می‌گردد در صورت تنظیم قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور استفاده از اتومبیل‌های واجد شرایط آنها جهت ارایه سرویس، نسخه دوم قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی را به شهرداری ارایه و پس از اخذ پروانه  بهره‌برداری به نام شرکت، اتومبیل تحت قرارداد و نظارت خود را مورد استفاده قرار دهد. ۴-۶- شرکت متعهد می‌گردد در صورت تمایل هر شخص حقیقی دارای پروانه  بهره‌برداری معتبر در به کارگیری تاکسی متعلق به وی توسط شرکت، پروانه  بهره‌برداری را از وی اخذ و همراه با نسخه دوم قرارداد به شهرداری به شهرداری ارایه تا پروانه  بهره‌برداری به نام شرکت دریافت کند. ۴-۷- شرکت متعهد می‌گردد دفتر و توقفگاه مناسب برابر ضوابط تعیین شده از طرف (شهرداری/ سازمان) با حداقل یک شماره تلفن معرفی نماید. ۴-۸- شرکت متعهد می‌گردد که  سرویس‌های محوله را به نمایندگی از طرف شهرداری با قبول کلیه تعهدات و شرایط ذیل و تصمیمات هیأت‌های انضباطی به انجام برساند. الف) ارایه سرویس برابر مشخصات قرارداد، حداقل یک نوبت کاری هشت ساعته برای هر اتومبیل تحت نظارت شرکت توسط افراد دارای پروانه تاکسیرانی. ب) در هیچ زمان سرویس ارایه شده توسط اتومبیل‌های شرکت کمتر از چهار پنجم تعداد اتومبیل‌های معرفی شده نباشد، در غیر این صورت باید ظرف حداکثر ۲۴ ساعت شهرداری را مطلع کند (موضوع قسمت ب بند ۴ ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی). پ) برنامه‌های کشیک را متقبل شده و مقررات مربوطه را رعایت نماید. ت) نظافت درون و بیرون تاکسی و رعایت شئون اسلامی و اجتماعی برابر دستورالعمل‌های صادر شده توسط کارکنان و رانندگان خود. ث) تهیه و استفاده از لباس هم‌شکل توسط رانندگان شرکت هنگام ارایه سرویس، همچنین نصب کد شناسایی راننده و وسیله نقلیه (تاکسی) در داخل اتومبیل در محل قابل رؤیت مسافر و شیشه عقب اتومبیل به نحوی که از بیرون قابل رؤیت باشد. ج) تجهیز شرکت به سیستم ارتباطی (بی‌سیم  یا دیگر وسایل) یا ارایه اشتراک در سیستم ارتباطی شرکت‌های مشابه در صورت اعلام شهرداری مبنی بر استفاده از سیستم ارتباطی، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه. چ) عدم واگذاری سهام شرکت تحت هر عنوان به اشخاص دیگر مگر با اطلاع شهرداری. ح) از تابلو خارج از سرویس در اتومبیل‌های تحت نظارت شرکت در مواردی که بنا به دلایل فنی یا اضطراری قابل توجیه یا اتمام نوبت کاری پذیرش مسافر ممکن نباشد، استفاده شود. خ) نرخ‌های مصوب را اجرا و برابر دستورالعمل‌های صادره نسبت به نصب و استفاده از تاکسی‌متر اقدام کند. د) مسافر را برابر شرایط مقرر توسط شهرداری حمل و در حمل مسافران خارج از شرایط مصوب خودداری نماید. ذ) اخطارها و تذکرهای بازرسین شهرداری/ سازمان تاکسیرانی را مورد توجه و اجرا قرار دهد. ر) از وسایل نقلیه‌ای که پروانه  بهره‌برداری آن به نام شرکت نیست برای حمل و نقل عمومی مسافر به نام شرکت خودداری نماید. ۹- به منظور تأمین تعهدات فوق اقدامات  پیش‌بینی شده در مقابل هریک از تخلفات منعکس در جدول تخلفات ضمیمه قرارداد را پذیرا بوده و خسارات و اقدام تعیین شده مندرج در جدول ضمیمه این قرارداد را ظرف مهلت یک ماه از تاریخ صدور برگ اخطاریه توسط بازرسین (شهرداری/ سازمان) به حساب معین شده در برگ اخطاریه پرداخت نماید. در صورت اعتراض به تشخیص بازرس ظرف مهلت مذکور، اعتراض خود را کتباً همراه با مستندات و مدارک لازم به دفتر هیأت رأساً تسلیم و رسید دریافت نماید یا با پست سفارشی به دفتر هیأت ارسال دارد و تصمیمات هیأت را که قطعی و لازم الاجرا است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا برگ اخطاریه هیأت به مورد اجرا گذارد. ۱۰- این قرارداد در ۹ بند و ۴۳ زیر بند و یک برگ جدول جمعاً در ۷ صفحه و در سه نسخه تهیه شده که هرکدام حکم واحد را دارد و در تاریخ . . . . . . . . . . . . . . . . .به شماره . . . . . . . . . . . . . . .در دفترخانه اسناد رسمی شماره . . . . . . . . . . . . . . . . . به ثبت رسیده است.   محل مهر و امضای نماینده شهرداری/                                                           نام و نام خانوادگی و محل مهر                      مدیر عامل سازمان تاکسیرانی                                                                     و امضای مدیر عامل شرکت                                                                                                     محل تأیید اعضا توسط دفترخانه اسناد رسمی                                                         جدول تخلفات ردیف شرح تخلفات میزان خسارت و نوع اقدام ۱ عدم اعلام تغییر وضعیت حقوقی شرکت با موضوع حمل و نقل عمومی مسافر تا زمانی که به نمایندگی سازمان تاکسیرانی در امر حمل و نقل عمومی مسافر درون‌شهری فعالیت دارد توقف فعالیت تا اتخاذ تصمیم از طرف هیأت ۲ به­کارگیری آن اتومبیل‌هایی که پروانه  بهره‌برداری آنها اخذ نشده است توقف وسیله نقلیه در پارکینگ تا اتخاذ تصمیم از طرف هیأت ۳ عدم اعلام تعداد اتومبیل‌های مشغول به کار شرکت در صورتی که از تعداد تعیین شده بیشتر یا کمتر باشد. تابع تصمیمات هیأت ۴ عدم ارایه نسخه دوم قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی به شهرداری/ سازمان تابع تصمیمات هیأت ۵ عدم استفاده از دفتر و توقفگاه مناسب برابر ضوابط تعیین شده توسط (شهرداری/ سازمان) تابع تصمیمات هیأت ۶ عدم ارایه سرویس تاکسی برابر مشخصات قرارداد حداقل یک نوبت کاری ۸ ساعته برای هر اتومبیل شرکت تابع تصمیمات هیأت ۷ عدم اعلام اینکه تعداد اتومبیل‌های شرکت از چهار پنجم تعداد اتومبیل‌های ارایه شده جهت سرویس بیشتر یا کمتر گردد، بیشتر از ۲۴ ساعت تابع تصمیمات هیأت ۸ عدم انجام برنامه‌های کشیک تعیین شده تابع تصمیمات هیأت ۹ عدم انجام نظافت بیرون و درون تاکسی برابر دستورالعمل‌های صادره تابع تصمیمات هیأت ۱۰ عدم رعایت شئون اسلامی برابر دستورالعمل‌های صادره تابع تصمیمات هیأت ۱۱ عدم استفاده از لباس تعیین شده توسط رانندگان شرکت به هنگام ارایه سرویس تابع تصمیمات هیأت ۱۲ عدم نصب کد شناسایی راننده در وسیله نقلیه (تاکسی) در داخل اتومبیل در محل قابل رویت مسافر و شیشه عقب اتومبیل به نحوی که از بیرون قابل رویت باشد تعیین خسارت در محل ۱۳ عدم تجهیز شرکت به سیستم ارتباطی یا ارایه اشتراک در سیستم ارتباطی شرکت‌های مشابه در صورت اعلام شهرداری مبنی بر استفاده از سیستم ارتباطی تابع تصمیمات هیأت ۱۴ واگذاری سهام شرکت تحت هر عنوان به اشخاص دیگر بدون اطلاع شهرداری تابع تصمیمات هیأت ۱۵ عدم رعایت نرخ‌های مصوب و نصب و استفاده از تاکسی‌متر برابر دستورالعمل‌های صادره تعیین خسارت در محل ۱۶ امتناع از حمل مسافر برابر شرایط مقرر توسط شهرداری و یا حمل مسافر خارج از شرایط مصوب تعیین خسارت در محل ۱۷ عدم توجه کامل به اخطارها و تذکر بازرسین شهرداری تابع تصمیمات هیأت ۱۸ استفاده از وسایل نقلیه‌ای که پروانه  بهره‌برداری شهرداری/ سازمان آن به نام شرکت نیست به منظور حمل و نقل عمومی مسافر توقف وسیله نقلیه در پارکینگ تا اتخاذ تصمیم از طرف هیأت     محل مهر و امضای نماینده شهرداری/                                                                        نام و نام خانوادگی و محل مهر مدیر عامل سازمان تاکسیرانی                                                                                  و امضای مدیر عامل شرکت       بسمی تعالی فرم نمونه شماره ۲۱ “پروانه نمایندگی” محل آرم شهرداری                                                                                                                    شماره پروانه: . . . . . . . . . . . یا سازمان تاکسیرانی                                                                                                                   تاریخ صدور: . . . . . . . . . . .                                                                                                                                         اعتبار از تاریخ صدور: . . . . . . . . . . . به استناد ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی . . . . . . . . .مصوب۷۲/۰۵/۲۰ مجلس شورای اسلامی به موجب این پروانه به شرکت . . . . . . . . . . . . . . . . . . به نمایندگی آقای . . . . . . . . . . . . . .فرزند . . . . . . . . . متولد سال . . . . . . . . . . دارنده شناسنامه شماره . . . . . . . . . . . . . . . .صادره از . . . . . . . . . . . . . . . .که طی نامه شماره . . . . . . . . . . . . .  .مورخ . . . . . . . . . . . . . . . به عنوان مدیرعامل شرکت معرفی شده است، اجازه داده می‌شود تا در اجرای قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی . . . . . . . . . . . . زیر نظر شهرداری . . . . . . . . . . . . . .. . مصوب ۲۰/۰۵/۷۲ مجلس محترم شورای اسلامی و آیین‌نامه مربوط، مصوب سال ۱۳۷۴ هیأت محترم وزیران به مدت پنج سال از تاریخ صدور این پروانه به نمایندگی از طرف شهرداری/ سازمان تاکسیرانی شهر  . . . . . . . . . . . . به امر حمل و نقل مسافر درون‌شهری طبق ضوابط و مقررات مربوط و مفاد قرارداد شماره . . . . . . . . . . . . . . . . .مورخ . . . . . . . . . . . . . .بنماید.   شهردار  شهر . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر . . . . . . . . . . .                                                     بسمی تعالی فرم نمونه شماره ۲۳ “گزارش روزانه بازرس”                                                                                                       تاریخ:   ردیف بازدید از پروانه‌ها نوع اقدام بازدید از محل شماره پروانه نوع ساعت بازدید توقف ارجاع به هیأت آدرس محل شماره و نوع پروانه  و ساعت بازدید نوع اقدام ۱                 2                 3                 4                 5                 6                   کد بازرس و امضاء                                                                       بسمی تعالی فرم نمونه شماره ۲۴ “گزارش هفتگی بازرس”                                                                                                       تاریخ: ایام هفته تعداد پروانه‌ها ی مورد بازدید نوع اقدام بازدید از محل ملاحظات شماره پروانه نوع ساعت توقف ارجاع به هیأت آدرس محل شماره و نوع تاکسی مورد بازدید شنبه                 1 شنبه                 2 شنبه                 3 شنبه                 4 شنبه                 5 شنبه                 جمعه                   کد بازرس و امضاء                                               بسمی تعالی فرم نمونه شماره ۲۵                                                 “گزارش هفتگی بازرس ناظر از بررسی گزارشات واصله”                            تاریخ:                                                                    ایام هفته کد بازرس کنترل‌شونده موضوع گزارش بازرس اعلام نظر شنبه       1 شنبه       2 شنبه       3 شنبه       4 شنبه       5 شنبه       جمعه           نام و نام خانوادگی و کد بازرس ناظر                                        بسمی تعالی فرم نمونه شماره ۲۶ “فرم تقاضای نقل و انتقال پروانه بهره‌برداری با مالکیت افراد حقیقی”       تاریخ:   شهرداری/ سازمان محترم . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                                        احتراماً اینجانب نام . . . . . . . . . . نام خانوادگی . . . . . . . . . . . . . . فرزند  . . . . . . . . . . . . به شماره شناسنامه . . . . . . . . . صادره از . . . . . . . . . . . . . دارنده پروانه تاکسیرانی شماره . . . . . . . . . . . . . . در نظر دارد مالکیت وسیله نقلیه مکی خود را با مشخصات زیر: نام وسیله نقلیه . . . . . . . . . . . . . . . . . سیستم . . . . . . . . . . . . .تیپ . . . . . . . . . . مدل سال . . . . . . . . . . . . ظرفیت . . . . . .  . . تعداد سیلندر . . . . . . . . نوع سوخت . . . . . . . . . تعداد محور . . . . . . تعداد چرخ . . . . . . . .  شماره موتور . . . . . . . . . . . . . شماره شاسی . . . . . . . . . . . . . رنگ بدنه . . . . . . . . . . . . رنگ سقف . . . . . . . . . . . نوع خط کشی بدنه . . . . . . . . . . . . مشخصات آرم‌های منقوش در بدنه . . . . . . . . . . . . . . . . . . دارای شماره . . . . . . . . و حقوق ناشی از پروانه  بهره‌برداری مربوط به شماره . . . . . . . . . . . . . . . . مورخ  . . . . . . . . . . . .را به:       1. آقای . . . . . . . . . .نام خانوادگی . . . . . . . . . . . . . .شماره شناسنامه . . . . . . . . . . . . . فرزند . . . . . . . . . . . .       2. شرکت . . . . . . . . . . . . . . . . . .دارنده پروانه نمایندگی شماره  . . . . . . . . . . . . . . . .مورخ . . . . . . . . . . . . . . از (شهرداری/ سازمان تاکسیرانی شهر . . . . . . . . . . . . .) منتقل نمایم. خواهشمند است در صورت واجد شرایط بودن انتقال گیرنده مراتب را به دفترخانه اسناد رسمی جهت صدور سند انتقال اعلام فرمایند.   نام و نام خانوادگی و امضاء                                          واحد نقل و انتقالات (شهرداری/ سازمان تاکسیرانی شهر . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) در اجرای بند ۱ ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی تاکسیرانی با توجه به درخواست مورخ . . . . . . . . . . . . . . . . . . متقاضی بالا و بررسی‌های به عمل آمده انتقال پروانه  بهره‌برداری با کلیه حقوق آن به:       1. آقای . . . . . . . . . .دارنده پروانه تاکسیرانی به شماره . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       2. شرکت . . . . . . . . . . . . . . . . . .دارنده پروانه نمایندگی شماره  . . . . . . . . . . . . . . . .مورخ . . . . . . . . . . . . . . از (شهرداری/ سازمان تاکسیرانی شهر . . . . . . . . . . . . .) بلامانع می‌باشد. لذا خواهشمند است پس از بررسی نهایی نسبت به صدور معرفی‌نامه موافقت اصولی به دفتر اسناد رسمی طرف قرارداد اقدام نمایید.   نام و نام خانوادگی و سمت واحد نقل و انتقالات                                بسمی تعالی فرم نمونه شماره ۱/۲۶ “فرم تقاضای نقل و انتقال پروانه بهره‌برداری با مالکیت افراد حقوقی”        تاریخ:                                                             شهرداری/ سازمان محترم . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                               احتراماً اینجانب نام . . . . . . . . . . نام خانوادگی . . . . . . . . . . . . . . فرزند  . . . . . . . . . . . . به شماره شناسنامه . . . . . . . . . صادره از . . . . . . . . . . . . . مدیرعامل شرکت . . . . . . . . . . . . . . . . . .که طی نامه شماره . . . . . . . . . . . . . مورخ . . . . . . . . . . . .به آن شهرداری/ سازمان معرفی شده‌ام، به نمایندگی از طرف شرکت متبوع در نظر دارم مالکیت وسیله نقلیه و حقوق پروانه  بهره‌برداری وسیله نقلیه با مشخصات زیر را: نام وسیله نقلیه . . . . . . . . . . . . . . . . . سیستم . . . . . . . . . . . . .تیپ . . . . . . . . . . مدل سال . . . . . . . . . . . . ظرفیت . . . . . .  . . تعداد سیلندر . . . . . . . . نوع سوخت . . . . . . . . . تعداد محور . . . . . . تعداد چرخ . . . . . . . .  شماره موتور . . . . . . . . . . . . . شماره شاسی . . . . . . . . . . . . . رنگ بدنه . . . . . . . . . . . . رنگ سقف . . . . . . . . . . . نوع خط کشی بدنه . . . . . . . . . . . . مشخصات آرم‌های منقوش در بدنه . . . . . . . . . . . . . . . . . . دارای شماره . . . . . . . . و حقوق ناشی از پروانه  بهره‌برداری مربوط به شماره . . . . . . . . . . . . . . . . مورخ  . . . . . . . . . . . .را به:       1. آقای . . . . . . . . . .نام خانوادگی . . . . . . . . . . . . . .شماره شناسنامه . . . . . . . . . . . . . فرزند . . . . . . . . . . . .       2. شرکت . . . . . . . . . . . . . . . . . .دارنده پروانه نمایندگی شماره  . . . . . . . . . . . . . . . .مورخ . . . . . . . . . . . . . . از (شهرداری/ سازمان تاکسیرانی شهر . . . . . . . . . . . . .) منتقل نمایم. خواهشمند است در صورت واجد شرایط بودن انتقال گیرنده مراتب را به دفترخانه اسناد رسمی جهت صدور سند انتقال اعلام فرمایند.     نام و نام خانوادگی و امضاء                                   واحد نقل و انتقالات (شهرداری/ سازمان تاکسیرانی شهر . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) در اجرای بند ۱ ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی تاکسیرانی با توجه به درخواست مورخ . . . . . . . . . . . . . . . . . . متقاضی بالا و بررسی‌های به عمل آمده انتقال پروانه  بهره‌برداری با کلیه حقوق آن به:      1. آقای . . . . . . . . . .دارنده پروانه تاکسیرانی به شماره . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      2. شرکت . . . . . . . . . . . . . . . . . .دارنده پروانه نمایندگی شماره  . . . . . . . . . . . . . . . .مورخ . . . . . . . . . . . . . . از (شهرداری/ سازمان تاکسیرانی شهر . . . . . . . . . . . . .) بلامانع می‌باشد. لذا خواهشمند است پس از بررسی نهایی نسبت به صدور معرفی‌نامه موافقت اصولی به دفتر اسناد رسمی طرف قرارداد اقدام نمایید.     نام و نام خانوادگی و سمت واحد نقل و انتقالات                                           بسمی تعالی فرم نمونه شماره ۲۷ “موافقت‌نامه اصولی جهت انتقال پروانه  بهره‌برداری”     آقای . . . . . . . . . . . . . . . . . .پاسخ درخواست مورخ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .شما مبنی بر واگذاری مالکیت وسیله نقلیه شماره . . . . . . . . . . . . . . . . . . به:      1. آقای . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      2. شرکت  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . به مشخصات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . با توجه به بررسی‌های به عمل آمده به استناد بند ۲ ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی تاکسیرانی زیر نظر شهرداری موافقت دارد، مقتضی است ظرف مدت . . . . . . . . . . . . . . . از تاریخ صدور این موافقت‌نامه اصولی به دفترخانه اسناد رسمی شماره . . . . . . . . . . . . . . . . . واقع در . . . . . . . . . . . . . . . . . . مراجعه و نسبت به تنظیم انتقال مذکور اقدام فرمایید.     شهردار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                        مدیرعامل سازمان . . . . . . . . . . . .                                                           رونوشت: دفترخانه اسناد رسمی شماره . . . . . . . . . . . . . . . . .مقتضی است پس از تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت وسیله نقلیه و حقوق پروانه  بهره‌برداری به شماره . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .به نام: نام . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام خانوادگی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شرکت . . . . . . . . . . . . . . . . دارنده پروانه نمایندگی به شماره . . . . . . . . . پروانه  بهره‌برداری شماره . . . . . . . . . . . . . . . . . . .را ممهور به مهر باطل شد نموده و برای صدور پروانه بهره‌برداری جدید به نام انتقال گیرنده تسلیم ذینفع نمایند.   شهردار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         مدیرعامل سازمان . . . . . . . . . . . .                                       بسمی تعالی فرم نمونه شماره ۲۸ “تقاضای صدور پروانه  بهره‌برداری جدید جهت خرید وسیله نقلیه”   احتراماً با تقدیم پروانه  بهره‌برداری:       1. نام  . . . . . . . . . . . . . . . نام خانوادگی . . . . . . . . . . . . . به شماره . . . . . . . . مورخ . . . . . . . . .       2. شرکت . . . . . . . . . . . به شماره . . . . . . . . . . . . . . مورخ . . . . . . . . . . . . . . . . . که ممهور به مهر باطل شد از دفتر اسناد رسمی شماره . . . . . . . . . . . . . . . .می‌باشد به انضمام تصویر سند انتقال پروانه مذکور به نام اینجانب:       1. نام  . . . . . . . . . . . . . . . نام خانوادگی . . . . . . . . . . . . . به شماره شناسنامه. . . . . . . . . . . . .       2. شرکت . . . . . . . . . . . دارنده پروانه نمایندگی به شماره. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خواهشمند است نسبت به صدور پروانه  بهره‌برداری جدید به نام اینجانب/ شرکت . . . . . . . . . . . . . . . .اقدام نمایید.   نام و نام خانوادگی:                                     1. متقاضی                                         2. مدیر عامل شرکت                            بخش هفتم: متفرقه فرم‌های نمونه ۲۹، ۳۰، ۳۱ و ۳۲ جهت استفاده شهرداری‌ها/ سازمان تاکسیرانی به شرح زیر می‌باشد:        1. فرم نمونه شماره ۲۹ مربوط به لیست کشیک تاکسی‌ها می‌باشد که به منظور ارسال به حوزه‌های انتظامی و یا سایر سازمان‌ها و ارگان‌هایی که برای آنها تاکسی کشیک در نظر گرفته شده است، می‌باشد.       2. فرم نمونه شماره ۳۰ کارتکس واحد بازرسی جهت ثبت سوابق تخلف رانندگان در نظر گرفته شده که پس از وصول برگه‌های تخلف و محرز شدن (قطعی شدن) از طرف مسئول مربوطه در (شهرداری/ سازمان) در این فرم آورده می‌شود.       3. فرم نمونه شماره ۳۱ در مورد تصمیمات هیأت‌های انضباطی در مورد رد اعتراض ذینفع برایش ارسال می‌گردد تا برابر آن اقدام نماید.      4. فرم نمونه شماره ۳۲ در مورد آن قسمت از تصمیمات هیأت انضباطی است که اعتراض ذینفع را وارد و آن را قبول کرده است و نظر بر کان لم یکن شدن برگ اخطار بازرسی دارد.     بسمی تعالی فرم نمونه شماره ۲۹ محل آرم شهرداری یا سازمان تاکسیرانی        از شهرداری/ سازمان تاکسیرانی شهر . . . . . . . . . . . . . به :       1.  فرماندهی محترم حوزه انتظامی . . . . . . . . . . . .       2.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سلام علیکم؛ احتراماً  لیست تاکسی‌های کشیک از مورخ . . . . . . . . . . . . . . . لغایت . . . . . . . . . . . . . . . . به شرح ذیل اعلام می‌گردد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید در پایان هر ماه نسبت به ارسال آمار حضور و غیاب رانندگان کشیک به شهرداری/ سازمان اقدام معمول دارند.   ردیف شماره تاکسی تاریخ کشیک حاضر غایب ملاحظات                                                                                         نام و نام خانوادگی و                                                                       محل امضا مسئول مربوطه                                                                      بسمی تعالی فرم نمونه شماره ۳۰   شماره پروانه تاکسیرانی: . . . . . . . . . . . . . . . . .               محل آرم شهرداری                                                     محل الصاق تاریخ صدور: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               یا سازمان تاکسیرانی                                                          عکس                         کارتکس واحد بازرسی جهت ثبت سوابق تخلف رانندگان نوع تاکسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام . . . . . . . . . . . . .نام خانوادگی . . . . . . . . . . . . . .نام پدر . . . . . . . . . . . . .شماره شناسنامه . . . . . . . . . . . . . . محل صدور . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       1. آدرس محل سکونت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       2. آدرس نزدیک‌ترین اقوام و بستگان جهت تماس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ردیف تاریخ نوع تخلف نحوه رسیدگی و اقدام نسبت به تخلف مبلغ و میزان خسارت قطعی شده مرجع تصمیم گیرنده نام و امضاء مسئول رسیدگی یا بازرس ۱             2             3             4             5             6             7             8                 بسمی تعالی فرم نمونه شماره ۳۱ هیأت انضباطی ابلاغ رأی آقای . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دارنده پروانه نمایندگی (شهرداری/  بهره‌برداری) شماره . . . . . . . . . . . . . . . اعتراض مورخ . . . . . . . . . . . . . . . . . شما در ارتباط با برگ اخطاریه شماره . . . . . . . . . . . . . . . . . مورخ . . . . . . . . . در جلسه مورخ . . . . . . . . . . . . . . . . .هیأت انضباطی مطرح و با توجه به کلیه جوانب و موارد مذکور در دفاعیه تصمیم هیأت به شرح ذیل اعلان می‌گردد: مفاد این تصمیم قطعی و لازم الاجراست و  می‌بایستی ظرف مهلت . . . . . . . . ماه از تاریخ صدور به اجرا درآید. بدیهی است مبلغ خسارت تعیین شده پس از انقضای مهلت مذکور به دو برابر افزایش یافته و از حساب سپرده ضمانت حسن انجام کار شما به طریق مقتضی توسط (شهرداری/ سازمان) رأساً پرداخت خواهد شد.    رئیس هیأت انضباطی                                         بسمی تعالی فرم نمونه شماره ۳۲ برگ اعلام رأی برائت هیأت انضباطی آقای . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دارنده پروانه تاکسیرانی شماره . . . . . . . . . . . . . اعتراض مورخ . . . . . . . . . . شما در ارتباط با برگ اخطاریه شماره . . . . . . . . . . . . . .. مورخ  . . . . . . . . . . . در جلسه مورخ . . . . . . . . . . . .هیأت انضباطی مطرح و با توجه به کلیه جوانب و موارد مذکور در دفاعیه اعتراض شما وارد تشخیص داده شد. لذا موضوع برگ اخطاریه مذکور کان لم یکن تلقی می‌گردد. امید است در آینده با رعایت هرچه بیشتر قوانین و مقررات ترافیکی سهم بیشتری در بهبود ترافیک شهر خود که در نهایت به نفع شما و سایر شهروندان نیز خواهد بود، به عهده گیرید.     رئیس هیأت انضباطی